Maahantuonnin arvonlisäverotukseen merkittävä muutos

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy verohallinnolle alkaen 1.1.2018. Käytännössä tämä merkitsee muutosta suureen osaan tullausilmoituksella kannettaviin arvonlisäveroihin. Ennallaan tilanne säilyy silloin, kun maahantuoja ei ole Suomessa alv-rekisteröity, joiden osalta alv:t kannetaan edelleen tulli-ilmloituksilla. ALV-rekisteröidyn tuojan osalta veronkanto siirtyy kotimaan alv:n kausiveroilmoituksille, joihin tuotetaan kaksi uutta kohtaa: Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta ja Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta.

Käytännössä vähennyskelpoinen vero vähennetään samana kuukautena kuin se ilmoitetaan velaksikin, eli veroa ei tässä tilanteessa joudu maksamaan ja kuvio vastaa sisäkaupan alv-menettelyjä. Kuitenkaan samaan aikaan eivät eräät merkittävät arvonlisäveron kantoon liittyvät lainkohdat muutu, joten maksettavaan arvonlisäveroon on edelleen sisällytettävä mm. tullit, tuontimaksut ja muut vastaavat maksut, tavaran kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutusmaksut tiedossa olevaan viimeiseen määränpaikkaan asti EU:n alueella sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset ja myös mahdolliset Suomen ulkopuolelle maksettavat verot ja muut maksut. Tuojan tulee siis tietää mitä kustannuksia on jo tullausarvoon ( ns CIP-hinta ) on jo sisällytetty ja mitkä kustannukset hänen tulee oma-aloitteisesti lisätä.

Käytettäessä huolitsijan palveluita tullauksen tekemiseen ja tavaran edelleen toimittamiseen osa näistä kustannuksista selviää huolitsijan laskulta. Jos itse tavara on Suomen arvonlisäverolain mukaan alv-vapaata mitään laskennallista arvonlisäveroa ei myöskään makseta/vähennetä.

Logistiikan Maailma verkkosivuston aineistot ovat päivitetty muutoksen osalta. Lue lisää esimerkiksi sivuilta Arvonlisäverojärjestelmä ja Kausiveroilmoitus ja palvelukauppa.

Lisätietoa mm. verottajan Internetsivuilta www.vero.fi (Maahantuonnin arvonlisäverotusmenettelystä alkaen 1.1.2018), tullilaitoksen Internet-sivuilta www.tulli.fi (mm. tullin yleiskirje 50/2016 Maahantuonnin arvonlisäperusteeseen arvonlisäverolain 91§:n mukaan sisällytettävät erät ) sekä useilta alan toimijoilta kuten huolintaliikkeiltä.