Panostamme oppilaitosyhteistyöhön

Logistiikan Maailman yhteistyö eriasteisten oppilaitosten kuten ammattiopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä yritysmaailman kanssa on kuluvana vuonna lisääntynyt merkittävästi. Sivuston käyttö on kasvanut huomattavasti, ja sivustoa on kehitetty sekä opettajien että yritysmaailman edustajien antamien kehitysehdotusten perusteella.

Tavoitteena on saada liike-elämään logistiikan perustiedot hallitsevia työntekijöitä alan monipuolisiin työtehtäviin.

Sivuston julkaisija on päättänyt omalta osaltaan lisätä panostamista logistiikka-alan osaamisen tukemiseen tulevaisuudessakin.