Kategoria: Tor

Suomen ja Venäjän välinen yhdysliikenne

Yli kolmasosa tavaraliikenteen kuljetuksista on Venäjän liikenteeseen liittyvää. Sen merkitys koko kuljetusjärjestelmälle on siis erittäin suuri. Suurin osa Venäjältä saapuvasta liikenteestä on kemian, metsä- ja metalliteollisuuden raaka-aineita. Venäjän suuntaan kuljetetaan pääasiassa paperi- ja metalliteollisuuden...

Tulevaisuuden näkymät

Rautateiden kuljetusjärjestelmä on viimeisen 50 vuoden aikana kehittynyt yleisjärjestelmästä, joka kuljetti kaikenlaisia lähetyksiä ympäri rataverkkoa erikoistuneeksi järjestelmäksi, joka vastaa vain raskaan teollisuuden suurimpien tavaravirtojen kuljetuksista. Kehitys on tapahtunut synkronoidusti rekkaliikenteen ottaessa yhä vahvempaa roolia...

Rataverkko

Suomen rataverkon tunnusomaisia piirteitä ovat leveä raideleveys 1524 mm, yksiraiteisen rataverkon suuri osuus (yli 89 %) ja lähes kaikkien ratojen sekakäyttömahdollisuus matkustaja- ja tavaraliikenteen kesken. Suomen rataverkon kokonaispituus on 5926 km ja siitä on sähköistetty...

Ratapihatyöt

Tavaraliikenteeseen liittyvät ratapihatyöt ovat pääasiassa erilaisia vaunukokoonpanon muutokseen tai vaunujen asiakasraiteelle toimitukseen liittyviä vaihtotöitä. Muita perustehtäviä ovat matkakuntoisuuden tarkastukseen liittyvät tehtävät ja erilaiset kulkuteiden muodostamiseen sekä turvaamiseen liittyvät tehtävät. Vaihtotyövetureissa on otettu viime vuosina...

Kalusto

Vetokalusto Suomessa on käytössä kaksi erilaista raskasta sähköveturityyppiä. Neuvostoliittolaisvalmisteisia Sr1-tyypin sähkövetureita, jotka on valmistettu vuosina 1973–1986. Modernein sähköveturityyppi on sveitsiläinen Sr2, joka on valmistettu vuosina 1995–2003. Tavaraliikenteen dieselveturit ovat Dv12-, Dr14– ja Dr16-tyyppisiä. Ne...

Organisaatiot ja roolit

Suomessa vanhan VR:n eli Valtionrautateiden aika loppui vuonna 1995, jolloin VR-Yhtymä Oy perustettiin. Se on tästä lähtien toiminut osakeyhtiömuotoisena, täysin valtion omistamana yrityksenä, jonka pääasiallinen tehtävä on liikenteen operointi. VR-Yhtymä jakaantuu eri divisiooniin, joita...

Kuljetusmäärät ja niiden kehitys

Rautateiden markkinaosuus on Suomessa varsin korkea yleiseurooppalaiseen tasoon verrattuna. Keski-Euroopassa rautatiekuljetusten osuus on tavallisesti vain noin 10–15 % kun se Suomessa on perinteisesti ollut noin 25 %. Tämän selittää osittain sekä Suomen teollinen rakenne että maantiede....

Kuljetusjärjestelmän rakenne

Tavarajunat on Suomessa jaoteltu kolmeen eri päätyyppiin. Nämä päätyypit ovat seuraavat: Asiakasjunat Runkojunat Lähiverkkojunat Raakapuujunat Eri junatyypit palvelevat erilaisia tavaravirtoja ja niiden avulla rakentuu rataverkolle oikeastaan kolme erilaista kuljetusjärjestelmää, jotka toimivat rinnakkain. Nämä järjestelmät...