Kategoria: Vai

Suomen ja Venäjän välinen yhdysliikenne

Yli kolmasosa tavaraliikenteen kuljetuksista on Venäjän liikenteeseen liittyvää. Sen merkitys koko kuljetusjärjestelmälle on siis erittäin suuri. Suurin osa Venäjältä saapuvasta liikenteestä on kemian, metsä- ja metalliteollisuuden raaka-aineita. Venäjän suuntaan kuljetetaan pääasiassa paperi- ja metalliteollisuuden...