Huolinta ja terminaalit

Huolinta

Huolinta- ja logistiikkapalveluilla tarkoitetaan kaikenlaisia tavaran kuljetukseen, yhteislastaukseen, varastointiin, käsittelyyn, pakkaamiseen tai jakeluun liittyviä palveluja sekä näihin liittyviä lisä- ja neuvontapalveluja.

Lue lisää:

Terminaalit ja varastointi

Terminaalit ovat kokoamispisteitä, joiden kautta kuljetettavat tavarat siirtyvät kuljetusvälineeseen. Varastot ja varastointi ovat moniulotteinen kokonaisuus, joka koskettaa toimitusketjun kaikkia vaiheita.

Lue lisää: