Varaston toiminnot

Varaston työt liittyvät tulologistiikkaan, hyllytykseen, keräilyyn, inventointiin, pakkaamiseen ja lähtölogistiikkaan. Muita varastoinnin työvaiheita ovat kuormalavavalvonta, käsittelykaluston päivittäishuollot, osoitepaikkajärjestelmän ja varastojärjestyksen ylläpitäminen. Lisäksi varaston palvelutasoon vaikuttavia toimenpiteitä ovat toimitusten tarkastukset, laadunvalvonta ja tavarapalautusten käsittely sekä kaluston käyttöasteen valvonta.

Keräily

Keräily on varastotyöskentelyn työvaiheista kenties tärkein. Keräilytyön osuus varastotyön kokonaiskustannuksista on liki puolet silloin, kun kyse on käsikeräilyperiaatteella toimivista varastoista. Keräilyvaiheen laadukkuus näkyy toimitusaikojen pitävyydessä ja toimitusten virheettömyydessä.

Keräily voidaan toteuttaa tuote-, tuoteryhmä-, asiakas- tai aluekohtaisesti. Keräillä voidaan toki myös toimitustavan mukaisesti niin, että keräillessä yhdistetään päivittäiset tai viikoittaiset toimitukset tai projektitoimitukset.

Infromaatioteknologina hyödyntäminen on lähes välttämätöntä keräilytyön ohjauksessa varsinkin silloin, kun päivittäiset lähetysmäärät ovat suuria. IT:n avulla voidaan ohjata keräilyjärjestystä, keräilyn ajoitusta, asiakaskohtaista ja jakelusuunnan mukaista keräilyn rytmitystä sekä eri varastoalueille kohdistuvaa keräilyä. Tarkimmillaan IT:n avulla keräily voidaan kohdistaa henkilö- ja keräilykonekohtaisesti. Suuri osa yrityksistä hyödyntää viivakoodeja ja RFID:n käyttö yleistyy vähitellen. Isoissa yrityksissä saatetaan käyttää myös puheohjausta.

Monet yritykset varastoivat kuitenkin edelleen manuaalisesti. Käytössä on vielä myös itse tehtyjä varastonhallintajärjestelmiä, joissa käytetään esimerkiksi Excel-ohjelmistoa.

Tuotesijoittelu luonnollisesti vaikuttaa paljon keräilytoiminnan tehokkuuteen ja varastotyön kustannuksiin. Tuotteita voidaan sijoitella tuoteryhmien tai varastotapahtumien mukaisesti. Jälkimmäisessä tapauksessa ne tuotteet, joihin kohdistuu eniten keräilykertoja, sijoitetaan lyhyiden keräilyetäisyyksien päähän ja mahdollisimman edulliselle korkeudelle hyllystössä.

Tuotesijoittelua helpottaa esimerkiksi ABC-analyysi, jonka perusteella tuotteet jaetaan ottokertojen mukaisesti A-, B- ja C-luokkiin. Tällöin eniten ottokertoja sisältävät tuotteet sijoitetaan keskikäytävän lähellä oleviin hyllytiloihin ja edulliselle keräilykorkeudelle, mahdollisimman lähelle pakkaamo- ja lähetyspistettä.