Kauppa & tullaus

Sisä- ja ulkokauppamenettelyt koskevat esimerkiksi kuljetuksia EU:n sisällä tai EU:n ja kolmansien maiden välillä. Tähän liittyvät keskeisesti tullaus ja alv-käytännöt.

Ajankohtaista tullaukseen liittyen

Tullikoodeksin ja sen soveltamisasetuksen muutokset ovat merkittäviä ja astuvat voimaan vähitellen 1.5.2016 – 2020.

  • MCC (Modernized Custom’s Codex) korvataan UCC:llä (Union’s Custom’s Codex).
    Soveltamisasetus korvataan UCC-DA:lla (DA = Deligated Acts, joka on jo hyväksytty) ja UCC-IA:lla (Implementation Acts, joka on Unionissa äännestyksessä).
  • Kaikki tulli-ilmoitukset (pieni poikkeus matkustajailmoituksissa ja alle 1000 euron sekä alle 1000 kg:n vienti-ilmoituksissa) on tehtävä sähköisesti.
  • Ensimmäisessä vaiheessa 1.5.2016 alkaen pidennetään väliaikaisen varastoinnin säilytysaika 90 vuorokauteen, vakuuksiin ilmeisesti alennuksia AEO-toimijoille, sitovat tariffitiedot sitovat myös tiedon hakijoita, poistumispaikkasäännöksiin tarkennuksia, osa lupahakemuksista sähköisiksi (myöhemmin kaikki), erityismenettelyihin (mm. sisäinen jalostus ja tullivapaudessa tapahtuva valmistus jne.) merkittäviä muutoksia ja moniin etuisuuksiin edellytetään AEOC- tai AEOF-asemaa. Seuramme tilannetta jatkuvasti.
  • Saapumisen ja poistumisen tulli-ilmoitukset tullaan käyttämään EUCDM-tietomallia ja –sisältöä. Käyttönotto poistumisilmoitusten osalta ilmeisesti aikaisintaan 1.10. 2019 ja saapumisen ilmoitusten osalta aikaisintaan 1.10.2020.
  • Verovalitukset Hallinto-oikeuksissa ovat tulleet maksullisiksi jo alkaen 1.1.2016.
  • Suora sanoma-asiointi on sanomaliikenteen ainoa asiointikanava tullilaitoksen ja asiakaskunnan välillä edellyttäen XML-muotoisten sanomien käyttöä sekä erikseen haettavaa lupaa.
  • eManifestiprpjektissa on tarkoitus ottaa käyttöön kaiken kattava sähköinen alusmanifesti, joka mm helpottaisi viranomaisten keskeistä meriliikenteen valvontaa ja tulliasioiden käsittelyä. Mikäli käytössä ei ole sähköinen eManifesti alkaen 1.5.2018 on näiden tavaroiden tullipassituksille annettava 100%:in vakuus.
  • Portnet-järjestelmän erilaiset ilmoitukset uudistetaan myös uusittavan tullikoodeksin edellytyksin.