Kauppa & tullaus

Sisä- ja ulkokauppamenettelyt koskevat esimerkiksi kuljetuksia EU:n sisällä tai EU:n ja kolmansien maiden välillä. Tähän liittyvät keskeisesti tullaus ja alv-käytännöt.

Ajankohtaista tullaukseen liittyen

Tullauksissa riskejä: Vaikkakin kansallinen tullilakimme sallii kovatkin veronkorotukset vääristä tiedoista tulli-ilmoituksissa on tullilaitos lähtenyt tarjoamaan myös henkilötasolle meneviä syytteitä törkeästä veropetoksesta ja/tai törkeästä tulliselvitysrikoksesta. Näin on tapahtunut jopa tulkinnanvaraisen tullinimikevirheen kyseessä ollen. Jos aika sallii on suositeltavaa hakea ns. sitova tariffitieto (STT tai BTI, Binding Tariffinformation ). Jos aika ei riitä kannattaa keskustella asiasta Suomen virallisen tullioneuvonnan kanssa siitäkin huolimatta, ettei tällainen puhelinvastaus (tai muukaan vastaus kuin STT/BTI)  ole tullilaitosta sitova. Jos saatte tullineuvonnasta ohjeistuksen merkitkää ylös päivämäärä ja ohjeen antajan nimi, jos mahdollista. Jos tilanteesta joudutaan käymään oikeutta kaikilla saaduilla ohjeilla on merkitystä samoin kuin sillä, onko esim. sovellettu vääräksi todettu tullinimike tuonut henkilökohtaista etua.

Tuojan, joka tuo Euroopan Unioniin (tai valmistaa täällä) tulee rekisteröidä maahantuomansa ja valmistamansa kemikaalit, mikäli niiden määrä vuodessa ylittää yhden tonnin, 31.5.2018 mennessä Euroopan kemikaalivirastoon, mikäli niitä ei ole jo aikaisemmin rekisteröity (kuten syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymismyrkylliset aineet). Yritysten tulee arvioida ko. aineiden vaarat ja mahdolliset riskit sekä turvallisen käyttötavan. Suomessa lisätietoja saa mm. Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (www.tukes.fi).

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi verohallinnolle alkaen 1.1.2018. Käytännössä tämä merkitsee muutosta suureen osaan tullausilmoituksella kannettaviin arvonlisäveroihin. Lue lisää.

Tullikoodeksin ja sen soveltamisasetuksen muutokset ovat merkittäviä ja astuvat voimaan vähitellen 1.5.2016 – 2020.

  • MCC (Modernized Custom’s Codex) korvataan UCC:llä (Union’s Custom’s Codex).
    Soveltamisasetus korvataan UCC-DA:lla (DA = Deligated Acts, joka on jo hyväksytty) ja UCC-IA:lla (Implementation Acts, joka on Unionissa äännestyksessä).
  • Kaikki tulli-ilmoitukset (pieni poikkeus matkustajailmoituksissa ja alle 1000 euron sekä alle 1000 kg:n vienti-ilmoituksissa) on tehtävä sähköisesti.
  • Ensimmäisessä vaiheessa 1.5.2016 alkaen pidennetään väliaikaisen varastoinnin säilytysaika 90 vuorokauteen, vakuuksiin ilmeisesti alennuksia AEO-toimijoille, sitovat tariffitiedot sitovat myös tiedon hakijoita, poistumispaikkasäännöksiin tarkennuksia, osa lupahakemuksista sähköisiksi (myöhemmin kaikki), erityismenettelyihin (mm. sisäinen jalostus ja tullivapaudessa tapahtuva valmistus jne.) merkittäviä muutoksia ja moniin etuisuuksiin edellytetään AEOC- tai AEOF-asemaa. Seuramme tilannetta jatkuvasti.
  • Saapumisen ja poistumisen tulli-ilmoitukset tullaan käyttämään EUCDM-tietomallia ja –sisältöä. Käyttöönotto poistumisilmoitusten osalta ilmeisesti aikaisintaan 1.10. 2019 ja saapumisen ilmoitusten osalta aikaisintaan 1.10.2020.
  • Verovalitukset Hallinto-oikeuksissa ovat tulleet maksullisiksi jo alkaen 1.1.2016.
  • Suora sanoma-asiointi on sanomaliikenteen ainoa asiointikanava tullilaitoksen ja asiakaskunnan välillä edellyttäen XML-muotoisten sanomien käyttöä sekä erikseen haettavaa lupaa.
  • eManifestiprojektissa on tarkoitus ottaa käyttöön kaiken kattava sähköinen alusmanifesti, joka mm helpottaisi viranomaisten keskeistä meriliikenteen valvontaa ja tulliasioiden käsittelyä. Mikäli käytössä ei ole sähköinen eManifesti alkaen 1.5.2018 on näiden tavaroiden tullipassituksille annettava 100%:in vakuus.
  • Portnet-järjestelmän erilaiset ilmoitukset uudistetaan myös uusittavan tullikoodeksin edellytyksin.