Yhteisön tullitariffi TARIC

Tullitariffi on kaikissa jäsenmaissa sama. Jossain EU-maissa saatetaan yhteisön tullitariffi vielä julkaista paperisenakin versiona, Suomessa siitä on kuitenkin luovuttu, joten käytössä on vain ajantasainen sähköinen versio tullilaitoksen Internet sivuilla.

TARICiin päivitetään muutoksia pitkin vuotta, esimerkiksi kiintiöihin ja suspensiotulleihin. Ajan tasalla olevista muutoksista saa parhaiten tiedot tullilaitosten sähköisestä palvelusta. Kyseisille sivuille pääsee myös Suomen tullin Internet-sivujen kautta. Sivulta löytyy reitit mm. TARICiin, Kiintiöihin, Tullitoimipaikkaluetteloon, Passituksen MRN-seurantaan, VIES-järjestelmään, Viennin MRN-seurantaan, Sitoviin tariffitietoihin EBTI, EORI-tunnuksiin ja AEO-yrityksiin. Tullinimikkeistä saa neuvoja myös tullilaitoksemme neuvonnasta puh. 020 690 600 ja neuvontaan voi lähettää myös kysymyksiä lomakkeella, joka löytyy tullilaitoksemme Internet-sivuilta www.tulli.fi. Tullilaitosta sitoo kuitenkin vain sitova ennakkotieto BTI.

TARIC-tullitariffi koostuu seuraavista osioista:

 • osa 1
  • Johdanto
  • Yleis- ja erityismääräykset
  • Käyttötariffin ryhmät 01 – 63
  • Alaviiteluettelo
 • osa 2
  • Käyttötariffin ryhmät 64 – 97
  • Alaviiteluettelo
  • Aakkosellinen hakemisto
 • osa 3.1 ja 3.2.
  • Etuuskohteluluettelot
  • Polkumyyntitullit
  • Maataloustuotteita koskevia yleismääräyksiä
  • Maatalouden maksuosien lisäkoodit; sokerin ja jauhojen lisätullit
  • Vientitukinimikkeistö
  • Hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmä
  • Tullittomien lääkeaineiden luettelot
  • Cites-sopimus lajiluetteloineen
  • Tuontia koskevat rajoitukset
  • Vientiä koskevat rajoitukset
  • Alaviiteluettelo

Alkaen vuodesta 2014 em. Tullilaitoksen käsikirja nro II julkaistaan vain sähköisessä muodossa.

Tariffitietopalvelu Fintaric

Tariffitietopalvelu Fintaric julkaistaan/julkaistiin lokakuussa 2018, järjestelmä on avoin kaikille tullilaitoksen asiakkaille. Fintaricissa näkyvät EU:n taric-järjestelmässä olevat tavaroiden tullinimikkeet sekä niiden mahdolliset rajoitus- ja verotiedot ml. Suomen kansalliset rajoitustiedot. Selaimella käytettävä palvelu on suunniteltu mm. maahantuojien ja maastaviejien henkilökunnille, jotka työssään tarvitsevat tullinimiketietoutta ja tuntevat tullitariffoinnin perusteet.

Nettitullausten tekijöitä palvelee tullinimikeasioissa myös tullilaitoksen tuonti-ilmoituspalvelun valintalista.

Muut tullilaitoksen käsikirjat

Tullilaitoksen käsikirja nro 1: lainsäädäntö
alkaen kesäkuusta 2014 ei paperiversiota enää julkaista Suomessa, ajantasainen sähköinen versio löytyy tullilaitoksen Internet-sivuilta.

Tullilaitoksen käsikirja nro I osa 2: Tullivalvonta ja tullirikokset

Tullilaitoksen käsikirja nro III: Harmonoidun nimikkeistön selityksiä

Tullilaitoksen käsikirja nro IV: Tariffointipäätöskokoelma

Tullilaitoksen käsikirja nro V: Yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset

(Kaikki käsikirjat tullilaitoksen Internet-sivuilla)

Tullilaitoksen tiedotuksia -lehtinen (THT) ilmestyy nykyään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja vain sähköisenä. Tullaus- ja maahantuontiasioiden, akuutein tieto löytyy tullilaitoksemme Internet-sivuilta.

Tullausarvokäsikirja ja Passituskäsikirja ovat saatavissa pdf-muodossa komission Verotus ja tulliliitto-pääosaston sivuilla.

Tullilaitoksen asiakaslehti Tulliviesti julkaistaan vain sähköisenä.
Siltä osin, kun painettuja käsikirjoja vielä saa niitä voi tilata Kopistoren verkkokaupasta Grano Oy.