Lastin käsittely lentokuljetuksissa

Lentokoneita operoidaan tiukoin parametrein. Lastauksessa ja sen suunnittelussa on huomioitava lentokoneen saaminen tasapainoon, rahdin tiheys ja sen mahdollisesti aiheuttamat toimenpiteet pistepainojen tasaamiseksi sekä mahdolliset rahdin sidonnat ja tuennat. Rahdin yhteensopivuudet (tai niiden puute) esimerkiksi koneen tekniikan kanssa asettavat omat rajoitteensa rahdin sijoittamisessa koneeseen.

Lentorahdin pakkaaminen.

Pakkausten muoto ja mitat on selvitettävä ennen hyväksymistä kuljetukseen. Lentokoneiden rahtitilojen puoliympyrämuoto sekä konetyypeittäin vaihtuvat mitat asettavat lastauksille omat haasteensa. Rahdinkäsittelyn tehostamiseksi, helpottamiseksi ja rahdin suojaamiseksi on kehitetty standardoituja lastausyksiköitä (ULDUnit Load Devices ja LD Load Devices).

ULD:t ovat ulkoisilta olemuksiltaan kontin- tai levynomaisia lastausalustoja, joihin rahti lastataan ja suljetaan. Ne voidaan helposti lukita lentokoneen sisärakenteisiin siten, etteivät ne liiku lennon aikana. ULD:t ovat yksilöidysti rekisterinumeroituja ja siten myös jäljitettävissä globaalisti. ULD:t ovat yleisesti yhteensopivia saman konetyypin sisällä lentoyhtiöstä riippumatta.

ULD puoliksi kuormattuna.

Finnairin käyttämät ULD ja LD lastausyksiköt Airbus A340 koneessa: