Lentorahtikirja (air waybill, AWB)

Lentorahtikirja eli AWB (Air Way Bill), sähköinen lentorahtikirja eli e-AWB (electronic Air Way Bill) toimii rahtikirjan lisäksi myös kuljetussopimuksena. Rahtikirjassa esitetetään lentorahdin yleiset ehdot ja siihen merkitään lähettäjän ja vastaanottajan tietojen lisäksi rahdin kuvaus, määrät, mitat, reititys ja aikataulut. Rahtikirjat on yksilöidysti numeroitu (rahtikirjan numero/Air Way Bill number) ja rahdin seuranta on mahdollista rahtikirja-numeron perusteella.

Lentorahtikirjan laatii pääsääntöisesti huolitsija, joka toimittaa lentorahtikirjasta kappaleet tai kopiot kuljetusketjun eri osapuolille.

Katso tarkemmat tiedot ja esimerkki lentorahtikirjasta.

E-rahti

E-rahti tarkoittaa end-to-end paperittoman prosessin käyttöönottoa lentokuljetuksessa. Se sisältää joukon liiketoimintaprosesseja ja standardeja, jotka mahdollistavat paperidokumenttien poiston lentorahti lähetyksessä lähtöpaikasta määräpaikkaan. Asiakirjat korvataan sähköisellä tiedonvaihdolla.

  • E-rahdin aloitteena on tunnistaa missä näitä sähköisiä standardeja voi käyttää.
  • E-rahdin aloitteena on ajaa näiden standardien hyväksyminen kohdistetuilla muutosjohtamisaloitteilla teollisuuden osallistujien kautta.

E-Doc standardeja käytettiin osana sähköistä rahtia ja sen luotettavaa EDI:n (Electronic Data Interchange) käyttöä (Cargo-, IMP,- tai XML-muodossa) tai skannattujen kuvien (joillekin asiakirjoille) käyttöä.

E-rahti käyttää olemassa olevaa lentorahtiliikenteen viestimisen infrastruktuuria. Osallistujien tulee käyttää sisäistä tekniikkaa saadakseen yhteyden kumppaneihinsa tai käyttää kumppaneiden tai 3 PL palveluntarjoajien tarjoamia työkaluja.

E-Freight -visio

Laajuus – E-rahtiasiakirjoja

E-rahdin kauppa- ja liikenneviestien tulisi ”syöttää” Tullin viestejä vähentääkseen manuaalisia merkintöjä ja lisäämällä laatua.