Maantiekuljetusten kalusto

Tavarankuljetuksiin käytetään yleisimmin paketti- ja kuorma-autoja sekä ajoneuvoyhdistelmistä, jotka muodostuvat vetoautosta ja yhdestä tai useammasta perävaunusta. Kuorma-autossa on tyypillisesti rungon päälle rakennettu lava, kontti tai muu rahdin kuljetukseen käytetty tila. Ajoneuvoyhdistelmiä ovat puoliperävaunu- ja täysperävaunuyhdistelmät.

Ajoneuvolain määrittelemät tavarankuljetukseen tarkoitetut autot jaetaan paketti- ja kuorma-autoihin seuraavasti:

  • Pakettiauto on tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3500 kg.
  • Kuorma-auto on tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia.
    Kuorma-autot jaetaan edelleen kahteen luokkaan:
    • N2 eli kokonaismassaltaan enintään 12 tonnia ja
    • N3 eli yli 12 tonnia.
  • Kokonaismassaan lasketaan auton alusta, kuormakori, polttoaine, varusteet ja kuorma.

Tavarankuljetuksessa käytettyjen ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien mitat ja massat ovat tarkkaan säänneltyjä kansallisesti ja kansainvälisesti. Näin tehdään muun muassa siksi, että tieliikenne olisi turvallista sekä kuljettajille että muille tiellä liikkujille ja jotta tiestö olisi liikenteen kannalta toimivasti suunniteltua. Lisäksi halutaan yhdenmukaistaa kuljetusmarkkinoiden kilpailuolosuhteita, ettei vaikkapa pienyrittäjille tulisi kohtuuttomaksi kilpailla suuryritysten kaluston kuljetuskapasiteetin kanssa.

Perävaunujen eli trailereiden rakenne ja varustus vaihtelevat. Käytössä on muun muassa laidallisia ja laidattomia trailereita; verho-, liukupeite- ja kaappitrailereita sekä erilaisin lisävarustein varustettuja trailereita. Lisävarusteet voivat olla esimerkiksi rullakelojen kuljetukseen rakennettuja kouruja tai lastin kiinnitystä helpottavia lenkkejä. Laidallisen trailerin sisämitat ovat tyypillisesti leveys 248&nbps;cm, korkeus 270&nbps;cm ja pituus 1362&nbps;cm eli tilavuus on noin 90&nbps;m3. Trailerin painoon vaikuttavat erityisesti käytetyt lisävarusteet. Tyypillisesti traileri painaa noin 6700–7300&nbps;kg.

Eri ajoneuvoyhdistelmät