Uutta alalla

Mobiilisovellus ohjeistamaan kylmäkuljetuksia

ATP-neuvottelukunta valmistelee mobiilisovellusta kylmäkuljetusajoneuvojen kuljettajien tueksi. Kuljetuksia ohjaavat lait ja asetukset lämpötila- ja hygieniavaatimuksineen. Vasta niiden soveltaminen käytäntöön mahdollistaa sen, että kuljetus kaikkine vaiheineen sujuu toivotulla tavalla ja kuljetettavat tuotteet ovat määränpäässään laadukkaita ja turvallisia. Jotta mobiilisovellus saavuttaisi kaikki sille asetetut tavoitteet, ATP-neuvottelukunta toivoo saavansa kuljetusväline- ja –laitevalmistajilta ja maahantuojilta sekä muilta alan toimijoilta kehitysehdotuksia ja aineistoa sisällytettäväksi sovellukseen.

Hanke on ainutlaatuinen. Logistiikan maailma ja TT-säätiö ovat mukana hankkeessa. Digitalisaatio tuo tuloaan kuljetusten alalle. Tämänkaltaisilla moderneilla toimintatavoilla on merkitystä myös alan houkuttelevuuden ja rekrytointien kannalta. Uusia kuljettajia tarvitaan paljon. Kylmäkuljetuksiin liittyy suurehkot tietovaatimukset. Haluamme tehdä asioista selkeitä ja tietohaut ohjeistuksiin helpoiksi, toteaa ATP-neuvottelukunnan pääsihteeri Jouni Lind.

Mobiilisovelluksen osalta on jo tarjouskierros käyty ja sovelluksen tekijä on valittu. Sisältöjen rakennetta vielä kehitetään. Etsimme yrityksiä, kori- ja laitevalmistajia sekä kuljetusalan toimijoita, mukaan hankkeeseen pienellä panostuksella mutta ensisijaisesti sisältöjä tuottaen. Yrityksillä on mahdollisuus rakentaa sovelluksen päälle linkkaukset omiin sovelluksiin. Rajapinnat suunnitellaan avoimiksi. Hankkeen konsulttina toimii Tietorahdin Janne Lausvaara.