Merikuljetus

Suomen ulkomaankaupan kuljetuksissa merikuljetukset ovat keskeisessä asemassa. Meritse kuljetetaan 85–90 % viennistä, noin 70 % tuonnista ja 80–90 % kokonaistonneista.

Ulkomaankauppa kuljetusmuodoittain 2016 ja 2017 (Tulli 2018)

Kansainväliset merikuljetusmarkkinat ovat hyvin avoimet, mutta toisaalta kilpailu oli epätasaista 90-luvun loppuun saakka niin sanottujen mukavuuslippujen ja erilaisten rekistereiden vuoksi. Pystyäkseen kilpailemaan ovat EU:n jäsenvaltiot vuonna 1995 päättäneet yhteisistä merenkulun valtiontuen suuntaviivoista, mikä on pysäyttänyt tonniston siirtymistä mukavuuslippumaihin. Tämä toimenpide on johtanut tonniston kasvuun niissä maissa, jotka ovat implementoineet suuntaviivat omaan lainsäädäntöönsä.

Merenkulun keskeiset toimintamuodot ovat linjaliikenne ja hakurahtiliikenne.