Termejä

Merikuljetuksiin liittyviä keskeisiä termejä:

Syväys

Merikuljetuksissa aluksen syväys (draft) tarkoittaa pystysuoraa etäisyyttä aluksen kölistä tai muusta alimmasta kohdasta vesilinjaan.

Syväys ilmaisee kuinka paljon vettä tarvitaan, jotta alus pystyy kellumaan vapaasti.

Väylän syvyys

Vesiliikenteessä väylän syvyys kertoo, millä syväyksellä alus voi käyttää väylää turvallisesti normaaliveden korkeudella.

TEU

TEU on lyhennys sanoista twenty-foot equivalent units.

TEU on konttiliikenteen perusmittayksikkö. TEU määritellään yhden 20 jalan kontin mittojen mukaan: pituus 20 jalkaa, leveys 8 jalkaa, korkeus 8,5 jalkaa. Myös suuremmat 40 jalan kontit voidaan ilmoittaa TEU-mittayksikköä käyttäen. Tällöin 40 jalan kontti on 2 TEU:ta.

TEU ilmaisee esimerkiksi, kuinka monta 20 jalan konttia alus pystyy lastaamaan. Lastatut kontit voivat käytännössä olla sekä 20 jalan että 40 jalan kontteja.

TEU tarkoittaa esimerkiksi satamatilastoissa, kuinka paljon kontteja satamassa käsitellään 20 jalan kontin mittayksiköllä mitattuna. Kontit voivat käytännössä olla eri kokoisia esimerkiksi 20 jalan ja 40 jalan kontteja.

Lastiruuman tilavuus

Merikuljetuksissa lastiruumien tilavuus ilmoitetaan tilavuutena kuutiometreinä (m3) tai kuutiojalkoina (j3).

Lastitankkien tilavuus ilmoitetaan kuutiometreinä (m3), kuutiojalkoina (j3) tai tynnyreinä eli barreleina (=159 litraa) ilmaistuna 100 %:lle ja 98 %:lle tankin kokonaistilavuudesta.

Kaistametri

Merikuljetuksissa kaistametri (lane metres) on roro-aluksien kansien pituutta kuvaava luku. Kaistan leveys voi vaihdella kuljetettavien lastien mukaan (esim. kontit, ajoneuvot, lauttavaunut). Konttien mitoituksen mukaisen kaistan leveys on 2,5–3,0 metriä.

Kuollut paino

Merikuljetuksissa aluksen kuollut paino (deadweight tonnage, dwt) on aluksen kantavuus eli aluksen lastin, polttoaineen, vesivarastojen, tarvikkeiden ja henkilöiden suurin yhteispaino viranomaisten hyväksymän lastimerkin mukaan.

Aluksen kantavuus vaihtelee veden suolaisuuden, vuoden ajan ja eräiden liikennealueiden mukaan, jotka on merkitty aluksen kyljessä olevaan lastimerkkiin.