Pikakuljetusten lähetysasiakirjat

Pikakuljetuksista laaditaan aina rahtikirja. Kauppalasku tai proforma-lasku tarvitaan silloin, kun lähetys toimitetaan EU-alueen ulkopuolelle; jokaisella määrävaltiolla on omat tullaussäännöksensä, joten pieniä eroavaisuuksia voi tarvittavissa tiedoissa esiintyä. Tullattavissa lähetyksissä tarvitaan lisäksi tapauskohtaisesti erilaisia vientiasiakirjoja. Pikakuljetusyrityksen vientihuolinta antaa niistä tarvittaessa tietoa.

Rahtikirja

Rahtikirjasta ilmenevät mm. lähettäjä ja vastaanottaja yhteystietoineen, lähetystä koskevat tiedot kuten paino, kollien lukumäärä, kuljetettava tavara sekä lähetyksen arvo.

Lähettäjä täyttää rahtikirjan käyttämänsä pikakuljetusyrityksen valmiille pohjalle joko sähköisesti (99%) tai käsin (1%).

Oheinen malli kertoo esimerkinomaisesti rahtikirjan täyttämisestä käyttäen mallina käsin täytettävää rahtikirjaa.

Express-rahtikirjan täyttöohje.

Kauppalasku tai proforma-lasku

Tulliviranomaiset vaativat laskun kaikille kansainvälisille lähetyksille. Myytäviksi tarkoitetuille hyödykkeille vaaditaan kauppalasku. Jos hyödykkeitä ei ole tarkoitus myydä – lähetyksellä ei ole kaupallista arvoa ei-kaupalliseen tarkoitukseen (esimerkiksi henkilökohtainen lahja, näyte tai viallinen osa), on laadittava proforma-lasku.

Euroopan unionin (EU) sisällä lähetettäville hyödykkeille ei tarvita kauppalaskua.

Yksityiskohtaisesti ja tarkkaan täytetty lasku nopeuttaa tulliselvitystä. Oheinen malli antaa siihen ohjeita.

Kauppalaskun täyttöohje.