Pikakuljetusten hinnoittelu

Tyypillisesti pikakuljetuspalvelut kattavat noudon asiakkaalta, kuljetuksen määräpaikkaan ja jakelun vastaanottajalle sekä perus tuonti-/vientiselvityksen,

Kuljetusten rahti-/perushintaan vaikuttavat

  • lähetyksen paino (todellinen tai tilavuuspaino, hinnoittelu korkeamman mukaan)
  • lähtöpaikka
  • määräpaikka
  • huolintakäsittely (tullattava vai tullaamaton) sekä
  • kuljetusnopeuden mukaan valittu palvelu (Same Day, Time Definite, Day Definite).
  • asiakasyrityksen kuljetusvolyymit

Isokokoisen, kevyen lähetyksen volyymipaino saattaa olla suurempi kuin lähetyksen todellinen paino. Tällöin lähetys hinnoitellaan sen viemän tilan mukaan. Pikakuljetusten volyymipaino määritellään yleisesti joko 200 kg / m3 tai 250 kg/ m3 (vrt. lentorahti 167 kg / m3 tai maantierahti 333 kg / m3).

Nopeampi palvelu on hitaampaa kalliimpi ja lähtö- sekä määrämaat tai alueet on ryhmitelty vyöhykkeiksi tai hintaryhmiksi. Palveluiden hinnoitteluun vaikuttaa myös, erityisesti B2C kuljletuksissa, käytettävä toimintamalli ja jakelutehokkuus. Esimerkiksi suuren osan toimituksista mennessä harvaan asutuille tai ns. kauko-alueille voi lähetysten hinta olla korkeampi kuin toimituksissa tiiviisti asutetulle keskusta-alueelle.

Esimerkki Euroopan hintavyöhykkeistä.

Hinnoittelu perustuu rahtihinnan / perushinnan lisäksi veloitettavin lisämaksuihin (Surcharges), lisäpalveluihin (Services) sekä tullauksen ja huolinnan (Customs) maksuihin.

Lisämaksuja ovat esimerkiksi:

  • polttoainelisä, kaukoaluepalvelu (= toimitukset vaikeakulkuisille, harvaanasutuille seuduille), vaarallisten aineiden maksut, yksityisosoitejakeluiden tai suurikokoisen kollin käsittelymaksut sekä mahdolliset viranomaisten asettamat maksut tai pakolliset lähetyksiin kohdistuvat toimenpiteet

Lisäpalveluita ovat esimerkiksi:

  • lauantaijakelu, myöhäinen tai aikainen nouto, vihreät / hiilidioksidineutraalit palvelut, vakuutus, pakkausmateriaalit tai vastaanottajan kuittaustodistus jne
  • lähetyten laskutukseen liittyvät lisäpalvelut, kuten tullien ja verojen laskuttaminen muulta kuin vastaanottajalta jne.
  • tullauksen ja huolinnan palvelut kuten alkuperätodistukset, passitukset, avisointi jne.