Kuljetusjärjestelmän rakenne

Tavarajunat on Suomessa jaoteltu kolmeen eri päätyyppiin. Nämä päätyypit ovat seuraavat:

  • Asiakasjunat
  • Runkojunat
  • Lähiverkkojunat

Eri junatyypit palvelevat erilaisia tavaravirtoja ja niiden avulla rakentuu rataverkolle oikeastaan neljä erilaista kuljetusjärjestelmää, jotka toimivat rinnakkain. Nämä järjestelmät ovat seuraavia:

  • Asiakasjunajärjestelmä suurasiakkaiden tarpeita varten
  • Runko- ja lähiverkkojunajärjestelmä pienempien asiakkaiden ja tavaralähetysten palvelemiseen

Edellä mainittujen lisäksi ajetaan lisäjunia kuljetusjärjestelmän häiriöitä paikkaamaan sekä asiakkaiden erittäin lyhyen tähtäimen tarpeisiin vastaamiseksi. Asiakasjunat kuljettavat yhden asiakkaan tavaraa lähtöpaikasta määräpaikkaan ilman välikäsittelyjä. Niitä ajetaan sellaisilla yhteysväleillä, joilla on riittävän suuret, tasaiset virrat säännöllisen kulun mahdollistamiseksi.

Asiakasjunille pyritään rakentamaan mahdollisimman yksinkertainen toimintamalli, jossa vaunusto kiertää tehokkaasti, lyhyellä kiertoajalla lähtö- ja määräpaikan välillä. Osalla asiakkaista on heille osoitettu oma vaunustonsa, jolla kuljetukset hoidetaan. Runko- ja lähiverkkojunat muodostavat yhdessä järjestelmän, jonka avulla voidaan hoitaa kokojunaa pienempien erien vaunuryhmäkuljetukset. Järjestelmä tähtää yön yli -kuljetusketjujen muodostumiseen.

Lähiverkkojunat keräävät omalta palvelualueeltaan vaunuryhmät keskuspaikoille, jossa ne kasataan yhdeksi tai useammaksi runkojunaksi. Runkojunat ajetaan keskusjärjestelyratapihoille, joissa ne lajitellaan uudestaan määräsuuntien mukaan. Uudelleenjärjestelyn jälkeen junat ajetaan joko suoraan määräasemalleen tai määräalueen keskusasemalle, josta ne jatkavat edelleen lähiverkkojunilla lopulliseen määräpaikkaansa.