Erityistä huomioitavaa odottamattomista kustannuksista

Vaarallisten aineiden kuljettaminen on aina hieman erikoista kuljettamista:

 • Lähettäjän vastuu on erityisen ankara. Hänen on luokiteltava aine ja tarkistettava, että sitä ylipäätään voi kuljettaa valitulla kuljetusmuodolla ja millä edellytyksillä.
 • Lähettäjän on huomioitava pakkaamiseen jne. liittyvät lisäkustannukset, mutta myös se, että lisävaatimuksia saattaa tulla käytettävän kuljetusmuodon/-muotojen takia.
 • Kustannuksia saattaa tulla myös kuljetusreitistä.
 • On huomioitava laivayhtiöiden vaatimukset; tietyt aineet eivät kelpaa tietyille linjoille/laivoille.
 • Saattaa olla, että tarvitaan erityisen tyyppistä kuljetusyksikköä, esim. räjähteille EX-katsastettu ajoneuvo; EXII tai EXIII?
 • Tarvitaanko ADR-ajoluvallinen kuljettaja? Ja miten kattava ajoluvan tulee olla?
 • Tarvitaanko erityisiä ADR-varusteita? Huomioitava esimerkiksi myrkylliset kaasut.
 • Reititys tietyille aineille maantiekuljetuksissa saattaa vaatia esim. asutuskeskusten kiertämistä erityisiä (pitkiä!) kiertoteitä käyttäen.
 • Kuka hoitaa kuljetusyksikön merkinnän? Mistä lipukkeita saa, jos niitä tarvitaan?
 • Mahdolliset odotusajat suoritettaessa satamien vaatimia ennakkokyselyjä ja ennakkoilmoituksia.
 • Ilmakuljetuksissa on hyvin paljon rajoituksia aineille ja erityismääräyksiä pakkaamisesta!
 • Muista myös maakohtaiset ja lentoyhtiöiden omat erityisvaatimukset eli variaatiot.
 • Tunnelit ja sillat; kanaalitunneli, Norja, Keski-Euroopan alppiseudut, Ruotsin-Tanskan silta.
 • Rautatiekuljetusten erityispiirteet?
 • Eräkoko, sillä useimmiten pienetkin vaarallisen aineen erät vaativat ihan saman dokumentoinnin ja vaarallisen aineen rahtilisät ”suosivat” suuria eriä eli paljonko kannattaakaan lähettää/tilata?
 • Voiko aineen välivarastoida eli lyhytaikaisesti säilyttää rahdinkuljettajan terminaalitiloihin tarvittaessa, jos vastaanottaja ei pystykään vastaanottamaan sovittuna ajankohtana?
 • Päällelastausrajoitukset.
 • Sidonta- ja tuentavaatimukset ja käytettävät materiaalit?
 • Vaarallisen jätteen kuljetuksen erityisvaatimukset?
 • Suuren Riskin Sisältävät Vaaralliset Aineet ja niiden edellyttämä turvasuunnitelma ja mahdolliset erityisjärjestelyt, esimerkiksi valvottu ja turvallinen pysäköintialue?
 • Rajoitetut määrät (LQ) ja poikkeusmäärät (EQ), pakkaaminen, merkintä, dokumentointi.
 • Entäs jos jokin onnettomuus sitten sattuukin – pakkaus hajoaa ja ainetta vuotaa – viranomaiset, saneeraustoimet, tuhoutuneen materiaalin käsittely vaarallisena jätteenä? Mitä mahtaa maksaa ja kuka hävityksen voi hoitaa?
 • Henkilöstön koulutus, turvallisuusneuvonantajan palkkaaminen, riskien ennakoiva hallinta.