Lähettäjä

Lähettäjä vastaa siitä, että vaarallista ainetta saa kuljettaa ja että aine on luokiteltu, pakattu, merkitty ja dokumentoitu sovellettavien kuljetusmuotojen vaatimalla tavalla. Vastuu on ankara.

Lähettäjän on tiedettävä sovellettavat kuljetusmuodot, tunnettava niiden säännökset ja ymmärrettävä kuljetusreittiäkin siltä osin, että hän voi kaikilta osilta täyttää vastuunsa varsinkin multimodaaleissa eli yhdistetyissä kuljetuksissa, jolloin kuljetusmuotoja on useita ja kuljetusketju voi sisältää monia uudelleenlastauksia erilaisiin kuljetusyksiköihinkin ja dokumentteja saatetaan tarvita useita, jokaisen kuljetusmuodon määräysten mukaisina.