Lähettäjä

Lähettäjä vastaa siitä, että vaarallista ainetta saa kuljettaa ja että aine on luokiteltu, pakattu, merkitty ja dokumentoitu sovellettavien kuljetusmuotojen vaatimalla tavalla. Vastuu on ankara.

Lähettäjän on tiedettävä sovellettavat kuljetusmuodot, tunnettava niiden säännökset ja ymmärrettävä kuljetusreittiäkin siltä osin, että hän voi kaikilta osilta täyttää vastuunsa varsinkin multimodaaleissa eli yhdistetyissä kuljetuksissa, jolloin kuljetusmuotoja on useita ja kuljetusketju voi sisältää monia uudelleenlastauksia erilaisiin kuljetusyksiköihinkin ja dokumentteja saatetaan tarvita useita, jokaisen kuljetusmuodon määräysten mukaisina.

Ostotoimessa ja erityisesti hankittaessa ulkomailta vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja tai niitä sisältäviä aineita kannattaa miettiä sovellettavaa kaupan kuljetusehtoa tarkkaan. Vaarallisen aineen kuljetuksessa on tärkeää, että kuljetuksen suorittaja saa tarvittavat vaarallisen aineen kuljetusasiakirjat oikein ja oikeassa muodossa ja myös tavara on oikein pakattua ja merkittyä. Kumpi osapuoli näistä seikoista vastaa kuljetusehdon perusteella, lähettäjä vaiko vastaanottaja?