Multimodaalit, intermodaalit eli yhdistetyt kuljetukset

Erilaiset multimodaalit, intermodaalit eli yhdistetyt kuljetukset, joissa sovelletaan useita eri kuljetusmuotoja ja vaarallisen aineen kuljetuksissa näiden jokaisen vak-määräyksiä, ovat yleisiä. Tällöin on lähettäjän ja kuljetusta järjestävän toiminnanharjoittajan, kuljetuksen suorittajan, oltava etukäteen hyvin selvillä aiotusta reitistä ja eri kuljetusmuotojen vaatimuksista, samoin kuin kansallisista määräyksistä, alueellisista erityisolosuhteista ja mahdollisista rajoituksista.

Kuljetus- ja huolintaliikkeiden jatkuvana haasteena onkin kehittää kuljetusreittinsä ja verkostonsa sellaisiksi, että ne mahdollisimman hyvin vastaavat nykyaikaisen kaupankäynnin ja logistiikan vaatimuksia vaatimuksia ja reagointi äkillisiin muutoksiin tapahtuu nopeasti.

Suomen sijainti muuhun Eurooppaan nähden vaikuttaa siihen, että kaikessa täältä ja tänne suuntautuvassa vaarallisten aineiden kuljettamisessa on hallittava yleensä vähintään kansalliset ja kansainväliset maantie- ja merikuljetuksen säännöstöt, eli VAK, ADR/RID-sopimus ja IMDG-koodi.

Kun lähdetään kauemmaksi eli suuntana Kaukoitä tai Amerikan manner, vaaditaan vähintään kansallisten maantie- ja kansainvälisten meri- ja yleensä myös ilmakuljetusten osaamista eli VAK, IMDG-koodi ja IATA-DGR-määräykset.

Voidaan täydellä syyllä todeta, että nykyaikaisessa huolinta-ja logistiikkayrityksessä ei enää selvitä ilman turvallisuusneuvonantajaa, jonka on pakollisen maantiekuljetussäännöstön osaamisen lisäksi hallittava ainakin jonkin verran merikuljetusmääräyksiä eli IMDG-koodia, eikä IATA-DGR:nkään hallitseminen edes jollain tasolla ole pahitteeksi. Ja näiden määräysten toisiinsa liittyvät rajapinnat on hallittava.

Yhdistetyissä kuljetuksissa on tärkeää muistaa sellainen perussääntö, että kuljetuspakkauksen ja varoitusmerkintöjen tulee aina täyttää sen tiukimman sovellettavan kuljetusmuodon vaatimukset. Myös dokumentteja tarvitaan sitten useampia, jokaiselle kuljetusmuodolle yleensä omansa.

Esimerkiksi Suomesta Malesiaan kuljetettava vaarallisen aineen lähetys saattaa huolinta- ja logistiikkayrityksen käyttämistä reiteistä ja verkostosta riippuen kulkea maantiellä, merellä ja ilmassa; joskus jopa rautateillä.