Tuotannon layout

Tuotannon layoutilla tarkoitetaan sitä, miten tuotantotila on järjestetty: miten laitteet, työpisteet, kulkureitit, varastot ja muut tarvittavat asiat on sijoiteltu tehtaaseen. Tuotannon layoutiin sitoutuu usein aikaa, työtä ja rahaa eikä layoutin muuttaminen ole helppoa. Layoutilla on kuitenkin suuri merkitys tuotannon sujuvuuden ja tehokkuuden kannalta. Layout-päätökset ovat siis tärkeitä tuotannon kannalta.

Hyvä tuotannon layout:

  • on turvallinen työntekijöille ja mahdollisille vierailijoille
  • on organisoitu siten, että materiaalivirta on mahdollisimman tehokas: materiaaleja ja tuotteita ei kuljetella pitkiä matkoja eikä edestakaisin. Usein suora tai U:n muotoinen päämateriaalivirta on tehokas.
  • minimoi tuotteen läpäisyajan
  • minimoi työntekijöiden turhan liikkeen
  • auttaa tuottamaan hyvää laatua
  • hyödyntää käytettävissä olevan tilan tehokkaasti.

Prosessilähtöiset ja tuotelähtöiset layoutit

Layouttyypit voidaan jakaa prosessilähtöisiin ja tuotelähtöisiin layouteihin.

Prosessilähtöisessä eli funktionaalisissa layouteissa samat toiminnot on ryhmitelty yhteen: esimerkiksi sorvaus, hitsaus, muoviosien valmistus, kokoonpano ja pakkaus ovat omia osastojaan. Tällainen layout sallii laajan erilaisen tuotekirjon, mutta vaatii paljon ohjausta koska materiaalivirrat ovat monimutkaiset ja tästä syystä läpäisyajat usein pitkiä.

Tuotelähtöinen layout on suunniteltu päätuotteiden luonnollisen valmistusjärjestyksen mukaan. Etenkin pienivolyymiseen tuotantoon sopiva ratkaisu on usein solutuotanto, jossa yksi solu sisältää tuotteen tai puolivalmisteen tekemiseen vaaditut toiminnot.

Tuotantolinja on myös tuotelähtöinen layout. Linja voi olla pakkotahtinen kuten esimerkiksi autotehtaassa, tai vapaatahtinen, jossa tuotanto on järjestetty linjamaisesti mutta materiaalin siirtyminen työpisteestä toiseen ei ole pakkotahtista. Pakkotahtinen linja soveltuu suurille tuotantovolyymeille samankaltaista tuotetta, ja se on mahdollista kehittää hyvin tehokkaaksi. Se on kuitenkin joustamaton erilaisille tuotteille. Vapaatahtinen linja sallii suuremman vaihtelun tuotteissa.

Tuotanto voidaan myös organisoida linjan tapaan joustavammaksi, virtautetuksi tuotannoksi.