Eettinen kysyntä-toimitusketjun hallinta

Eettinen kysyntä-toimitusketju (Ethical Demand-Supply Chain Management) on kysyntä-toimitusketju, jonka kaikki jäsenet ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen. Kestävän kehityksen osa-alueet ovat Bruntlandin komission määritelmän mukaan taloudellinen, tekninen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kehitys.

Kuluttajien, rahoittajien ja sijoittajien vaatimukset yritysten toiminnan etiikasta ovat lisänneet mielenkiintoa ja tarvetta eettisten toimitusketjujen suunnitteluun ja hallintaan. Erityisesti globaalien kysyntä-toimitusketjujen toimintaan liittyy paljon eettisiä kysymyksiä mm. erilaisten kulttuurien huomioimisessa.