Opettajan aineisto

Logistiikan Maailma ylläpitää oppilaitoksille tarkoitettua logistiikka-alan aineistoa.

Yhteistyössä alan asiantuntijoiden sekä opettajien kanssa kehitetty aineisto palvelee ja tukee logistiikan opiskelua erityisesti perusopintojen osalta.

Tätä päivitetään jatkuvasti tarpeen mukaan.

Kiitämme niitä lukuisia opettajia jotka aktiivisesti ovat olleet kehittämässä tätä aineistoa. Pyrimme erityisesti parantamaan  esitystavan käyttökelpoisuutta.

Rakennetta sekä sisältöä tulemme parantamaan lähitulevaisuudessa. Aktiivisille mukana olijoille tiedoksi: lähetämme uudet salasanat opettajan aineistoon alkuvuodesta 2020.

Mikäli haluat hyödyntää Logistiikan Maailma opintomateriaalia opetuksessa ja olet halukas molemminpuoliseen vuorovaikutukseen aineiston kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi, ole yhteydessä sivustoa ylläpitävään Reijo Rautauoman säätiöön:

2019/10

Kehitetään logistiikan taitoja Suomessa yhdessä!