Julkiset hankinnat

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkisilla hankinnoilla on hyvin merkittävät taloudelliset vaikutukset: vuosittain Suomessa tehtyjen julkisten hankintojen arvo on noin 23 miljardia euroa. Siten jo muutaman prosentin säästöillä on kansantaloudellisesti iso merkitys.

Julkisen hankintatoimen tavoitteena on edistää avointa, taloudellista, tuottavaa hankintaa ja muuta logistiikkaa koko organisaatiossa. Päätavoitteena on hankintatoimen kokonaiskustannusten alentaminen.

Hankintalaki määrittelee julkisten hankintojen toteuttamista, ja hankinnoissa pitää noudattaa hankintalainsäädännön menettelytapoja. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki muuttuivat syyskuun alusta 2012. Lakimuutosten taustalla on tarkoitus tehostaa harmaan talouden torjuntaa.

Syytä muistaa, että kaikista julkisiin hankintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista saat aina tietoa Hankinnat.fi-sivustolta.