Julkiset hankinnat

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkisilla hankinnoilla on hyvin merkittävät taloudelliset vaikutukset: vuosittain Suomessa tehtyjen julkisten hankintojen arvo on noin 35 miljardia euroa. Siten jo muutaman prosentin säästöillä on kansantaloudellisesti iso merkitys.

Julkisen hankintatoimen tavoitteena on edistää avointa, taloudellista, tuottavaa hankintaa ja muuta logistiikkaa koko organisaatiossa. Päätavoitteena on hankintatoimen kokonaiskustannusten alentaminen.

Hankintalaki määrittelee julkisten hankintojen toteuttamista, ja hankinnoissa pitää noudattaa hankintalainsäädännön menettelytapoja.

  • Hankinnat.fi-sivustolta saat tietoa julkisiin hankintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista.
  • Hilma eli hankintailmoitukset.fi on sähköinen ilmoituskanava, jossa julkisen sektorin ostajat ilmoittavat tulevista hankinnoistaan, käynnissä olevista kilpailutuksistaan ja jo päättyneiden kilpailutusten tuloksista