Sotavakuutus ja lakkovakuutus

Sota- ja lakkoturva voidaan eri sopimuksesta liittää perus- tai täysturvaan. Sota- ja lakkovakuutus koskee ainoastaan meri-, lento- ja postikuljetuksia.

Sotavakuutus kattaa vahingot, jotka välittömästi on aiheuttanut esimerkiksi

  • sotaväline riippumatta siitä, vallitsiko sotatila vai ei (esim. rahtilaiva osuu Toisen maailmansodan aikaiseen merimiinaan)
  • sotaa käyvän vallan tekemä kaappaus, takavarikointi, pidättäminen tai muu vastaava toimi sekä tällaisen yhteydessä sattunut yhteentörmäys
  • kansalaislevottomuus.

Lakkovakuutus kattaa

  • vahingot, jotka lakkoon, työsulkuun, mellakkaan, kansalaislevottomuuteen, ryöstelyyn, terrorismiin tai sabotaasiin osallistuneet henkilöt aiheuttavat välittömästi itse vakuutetulle tavaralle.

Sota- tai lakkoturva eivät korvaa välillisiä vahinkoja. Niitä voivat olla viivästymisvahingot, tuotannonmenetykset ja muut välilliset kulut.