Tietoa sivustosta

Logistiikan Maailma on logistiikan tietolähteenä palveleva verkkosivusto. Alan työntekijät ovat tervetulleet käyttämään sivuston ajantasaista ja luotettavaa tietoa hyväkseen. Logistiikan alan opettajat voivat vapaasti hyödyntää sivustoa opetuksessaan, ja sivusto toimii alalle suuntautuvien opiskelijoiden oppimateriaalina. Sivusto on omiaan myös täydennyskoulutuksen ja omatoimisen osaamisen päivittämisen tarpeisiin.

Yhteydenotot ja tiedustelut: info@reijorautauomansaatio.fi.

Toimitus

Logistiikan maailma -sivuston myötä suomalaiset logistiikan oppikirjat on tuotu verkkoon kaikkien saataville. Toivomme, että sivustosta on hyötyä alan työtehtävissä toimiville sekä oppilaitoksille, joissa tulevaisuuden osaajia koulutetaan. Luonnollisesti opettajien osuus tässä yhteydessä on keskeinen.

Sivustollemme voi kuka tahansa tarjota tärkeää aihetta ja huomauttaa virheistä tai vanhentuneista tiedoista. Toimitus tekee korjaukset ja seuraa sivuston ajantasaisuutta.

Logistiikan maailma elää lukijoidensa, kommentoijiensa ja kirjoittajiensa avulla. Olemme kiitollisia kaikista tähän mennessä sivustollemme luovutetuista teksteistä ja toivomme, että sivuston kehittäminen jatkuu edelleen yhteistyössä. Kaikki kommentit, tekstit ja huomiot ovat edelleen tervetulleita.

– Toimitus

Julkaisija

Logistiikan Maailman julkaisija on Reijo Rautauoman säätiö.

Miksi ryhdyimme edistämään logistiikan osaamista?

Perustin vuonna 2008 tämän yleishyödyllisen säätiön, jonka eräänä keskeisenä tarkoituksena on edistää ja tukea Logistiikka-alan koulutusta ja tutkimusta. Toimittuani ensin yli 30 vuotta huolinta- ja kuljetusalan vaativissakin tehtävissä, ja tämän jälkeen lähes 20 vuotta ulkomaankauppaa harjoittavan yhtiön omistajana sain todeta usein, kuinka tärkeää on hallita keskeiset perusasiat logistiikan maailmassa. Varsinkin huolinta- ja kuljetusajanjaksolla työni ohella olin aktiivisesti luennoitsijana kertomassa tuonti- ja vientikaupan parissa työskenteleville henkilöille edustamani alan palveluista. Oppikirjoja ei juuri ollut ja niistäkin harvoista useimmat teoreettisluonteisia suomennoksia. Työelämään tultiin varsin puutteellisin tiedoin.

Pk-yrittäjien tietolähteet ovat edelleen varsin puutteellisia ja vaikeasti löydettävissä. Samoin opetuspuolella oppimateriaalin vähäisyys ja eritoten sen teoreettisuus todetaan olevan edelleen ongelmana. Tunnettuahan on, että logistiikan tietotaitoja tarvitsevat nykyään niin kaupalliset kuin tekniset toimijat.

Säätiö julkaisi vuonna 2011 Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet -kirjan 4000 kappaleen painoksena. Valtaosa toimitettiin lahjoituksena eritasoisten kaupallisten oppilaitoksien kirjastoihin ja logistiikan oppisuunnan valinneille oppilaille. Varsin myönteinen palaute käyttäjiltä ja samalla kokemusperäinen tietoisuuteni siitä, miten käyttökelpoista logistiikan tiedot ovat myös pk-yrittäjille, sai minut nyt ensimmäisen kirjan painoksen ollessa loppumaisillaan jatkamaan valitulla tiellä.

Me teemme tätä yhdessä

Uuden kirjan sisältöä päätettiin kehittää ottaen huomioon saadut palautteet ja lisätoivomukset. Kirjan eri aihepiirien hyvin tuntevien kirjoittajien lukumäärä moninkertaistui. Kirjan kirjoittajien ja ICT-alan osaajien myötävaikutuksella päätettiin siirtyä painetusta kirjasta KAIKILLE vapaasti selailtavissa olevaan esitystapaan. Nyt tietoja voidaan tarvittaessa päivittää asiantuntijoidemme toimesta, painos ei kirjan tapaan vanhene. Tiedot ovat mukana nyt tulevaisuudessa koulussa tai työelämässä aina silloin, kun tekninen laite kuten tietokone tai puhelin on käytettävissä.

Eritasoiset oppilaitokset ovat sivustolla jo ahkeria kävijöitä, liike-elämä tarvitsee logistiikan osaajia.Logistiikan Maailma sivut avattiin tammikuussa 2013. Kävijöitä on sivustolla kuukausittain kymmeniä tuhansia.

Uusia aiheita on otettu sivustolle toivomuksen mukaisesti. Digitalisaatio, Älylogistiikka, Horisontaalinen yhteistyö logistiikassa ja monet muut lukijoita kiinnostavat aiheet. Toimituslausekkeita käsitellään perusteellisesti nyt myös englannin kielellä – ei tulkintaongelmia, lauseke voidaan kopioida sivustolta kauppasopimuksen tai tilauksen liitteeksi.

Suomen Huolinta-ja Logistiikkaliiton kanssa sovittiin kuljetus-ja huolinta-alalla käytetyn käsikirjan noin 500 sivun siirrosta Logistiikan Maailma -sivuille. Näin eri logistiikan osapuolet tuntevat toisensa entistä paremmin. Siitä hyötyvät kaikki.

Rakennemuutosten pyörteissä yrityksissä henkilökunnan jatkokoulutus logistiikan osalta on helpompaa. Eritasoiset oppilaitokset ovat sivustolla jo ahkeria kävijöitä, liike-elämä tarvitsee logistiikan osaajia. Hyvänä esimerkkinä on mainittava lukiotasoisen logistiikan opiskelun ohjelmaansa ottanut Vuosaaren Lukio Helsingissä, Suomen suurimman sataman läheisyydessä. Heidän oma logistiikkakirjansa löytyy sivustoltamme ja sopii myös aivan perusteista kiinnostuneelle tietolähteeksi.

Seuraavana valmistui AMK tasoiseen opiskeluun soveltuva oppimateriaali opettajien toivomalla tavalla.

Kiitän kaikkia tämän ehkä hieman tavanomaisesta poikkeavan julkaisun asiantuntijakirjoittajia, opettajia ja toteutustekniikan osaajia työstänne ja lupauksestanne olla mukana myös tulevaisuudessa.

Toivon suomalaisen liike-elämän ja koulutuksen menestyvän entistä paremmin perustiedot hyvin halliten.

Reijo Rautauoma (lisätietoa ja taustoja)

Reijo Rautauoman säätiö sr
Hallituksen puheenjohtaja
reijo.rautauoma (at) elisanet.fi

 

Kirjoittajat

Seuraavien yhteisöjen edustajat ja monet yksityiset henkilöt ovat edesauttaneet meitä sivuston sisällön teossa ja päivityksessä:

 • Aalto-yliopisto
 • DHL Express
 • Etra Oy
 • Finnair
 • Finnlines Plc
 • Helsingin satama Oy
 • Huoltovarmuuskeskus
 • Kauppasana
 • Kuntaliitto
 • Limowa Oy
 • Logistiikkayritysten Liitto ry
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • OP
 • OP Vakuutus OY
 • Passion Logistics Oy
 • Posti Oy
 • QDC Business Engineering Oy
 • Roadari Oy
 • SA-TU Logistics Oy
 • DB Schenker Oy
 • Suomen Huolinta-ja logistiikkaliitto
 • Suomen satamat
 • Tmi RW-tulliosaaja
 • Varova Oy
 • VR-Yhtymä Oy, Logistiikka
 • Vuosaaren lukio
 • XAMK

Tarkemmat tiedot saatavissa toimistoltamme.

Mukaan kirjoittamaan?

Haluatko Logistiiikan Maailman kirjoittajaksi? Kirjoittajaohjeistamme löydät ohjeistuksia sisällön muotoilemiselle sekä kirjoittajan ja julkaisijan vastuiden ja oikeuksien määrittelyn.

Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@reijorautauomansaatio.fi – kerro viestissäsi, mistä aiheesta haluaisit kirjoittaa tai mitä osiota haluaisit täydentää.

Vastuut ja vapaudet

Logistiikan Maailma -sivustoa julkaisee Reijo Rautauoman säätiö sr. Kirjoittajat vastaavat sisällöstä ja käyttämistään lähteistä. Logistiikan maailma -sivusto on alaan johdattava teos, minkä vuoksi viralliset määräykset on aina tarkistettava viranomaislähteistä.

Sivustolla on linkkejä ulkopuolisille verkkosivuille, esimerkiksi lähteisiin, tausta-, ja lisämateriaaleihin. Ulkopuolisen linkin tunnusmerkki on pieni nuolikuvake linkin perässä, esimerkiksi ICC Finland. Ulos vievät linkit aukeavat oletusarvoisesti uudessa selainikkunassa tai välilehdessä. Logistiikan Maailma ei vastaa ulkopuolisten sivustojen sisällöstä eikä paikkansapitävyydestä.

Sivuston tekninen ylläpito: Jussi Linkola.