Kategoria: Ahl

Sisälogistiikka (Intralogistics)

Sisälogistiikka on tehtaan, terminaalin, tai varaston aitojen sisäpuolella tapahtuvaa materiaali- ja informaatiovirtojen hallintaa sekä niiden kehittämistä. Käytännössä sisälogistiikka on usein tavaroiden vastaanottoa, hyllytystä, siirtoja, keräilyä, pakkaamista, lastaamista ja kierrätystä. Apuna tehtävissä käytetään usein erilaisia...

Case: Valmistavan PK-yrityksen sisälogistiikan kehittäminen

Jotta tiedetään, mitä pitäisi kehittää, tulee selvittää mikä on nykytilanne. Siinä hyvänä apuna toimii ulkopuolisen tahon näkemys sekä vertailu muihin alan toimijoihin. TechVillan TUDI 4.0 -hankkeessa on kehitetty työkalu, jolla on tehty jo yli...

PK-yritysten sisälogistiikka

Teollisuuden digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia valmistavan PK-yrityksen sisälogistiikalle Sisälogistiikan kehittämisessä on valtava potentiaali, joka voi olla ratkaiseva tekijä suomalaisten yritysten kilpailukyvyn turvaamisessa. Nykytilanteen tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti toiminnan nostamista uudelle tasolle. Valmistuksen kehittämiseen ja...

Varastotyypit ja -tekniikka

Eri tarpeisiin ja toimitusketjun eri kohtiin tarvitaan erilaisia varastoja. Toiminnan mukainen luokittelu Varastoja voidaan niiden toiminnan ja tarpeen mukaisesti eritellä seuraavasti: Perus-/käyttö-/kierto-/eräkokovarasto Perusvarastoksi (basic stock), käyttövarastoksi, kiertovarastoksi (cycle stock) tai eräkokovarastoksi (lot-size inventory) sanotaan...

Varastointikustannukset

Logistiikkakustannuksista puolet on varastoihin ja varastointiin sitoutuvan pääoman kustannuksia. Varastointi on siten organisaatioissa huomattava kustannustekijä, joten sen kehittämisen avulla voidaan parantaa kustannustehokkuutta. Varaston kustannuselementeistä yli puolet aiheutuu henkilöstökuluista, muut kulut jakautuvat rakennuksen ja tontin,...

Varastonohjaus

Varastonohjauksella (inventory management) hallitaan varastoon sitoutunutta pääomaa ja materiaalivirtoja. Varastonohjauksen perustehtäviä ovat kierto- ja varmuusvarastojen hallinta. Materiaalinohjauksessa käytetään imuohjausta tai työntöohjausta. Varastonohjauksessa olennaista on, missä valmiusvaiheessa tuotetta varastoidaan. Mitä valmiimpana tuotetta varastoidaan, sitä enemmän...

Varastohyllyt

Hyllytön varastointi Periaatteessa halvin varastointiratkaisu on hyllytön varastointi. Se on mahdollista, kun varastointiyksiköitä voidaan pinota päällekkäin. Esimerkiksi laatikot, häkit ja nestekontit soveltuvat pinottaviksi. Myös lavakuormia voidaan pinota päällekkäin, jos ne kestävät pinoamisen. Usein päällekkäin...

Varastotilojen suunnittelu

Varaston suunnittelussa on kaksi erilaista lähtötilannetta: joko suunnitellaan uusi varasto aivan alusta asti tai olemassa oleviin varasto- tai muussa käytössä olleisiin tiloihin suunnitellaan varasto. Mikäli varasto suunnitellaan kokonaan alusta saakka, on mahdollista valita tarkoitukseen...

Varastointi

Termillä varasto voidaan tarkoittaa varastorakennusta (warehouse) ja –tiloja tai varastossa olevaa tavaraa (stock, inventory). Varastointi puolestaan tarkoittaa varastotoimintaa (warehousing, stock keeping) ja varastotoimintoja (warehouse operations). Liiketoimintana varastointia harjoittavat logistiikkapalveluyritykset (3PL, 3rd party logistics) tarjoten...

Tulo- ja lähtölogistiikka

Materiaalien ja tuotteiden kulkiessa läpi yrityksen, puhutaan tulo-, sisä- ja lähtölogistiikasta. Lue sisälogistiikkaa käsittelevä laaja artikkelimme. Alla olevassa kuviossa havainnollistetaan tulo-, sisä- ja lähtölogistiikan käsitteitä. Tulologistiikka (Inbound Logistics) Tulologistiikan ensimmäinen vaihe on hankintatoimi. Tulologistiikkaan...