Kategoria: Ahl

Sisälogistiikka (Intralogistics)

Sisälogistiikka on tehtaan, terminaalin, tai varaston aitojen sisäpuolella tapahtuvaa materiaali- ja informaatiovirtojen hallintaa sekä niiden kehittämistä. Käytännössä sisälogistiikka on usein tavaroiden vastaanottoa, hyllytystä, siirtoja, keräilyä, pakkaamista, lastaamista ja kierrätystä. Apuna tehtävissä käytetään usein erilaisia...

Case: Valmistavan PK-yrityksen sisälogistiikan kehittäminen

Jotta tiedetään, mitä pitäisi kehittää, tulee selvittää mikä on nykytilanne. Siinä hyvänä apuna toimii ulkopuolisen tahon näkemys sekä vertailu muihin alan toimijoihin. TechVillan TUDI 4.0 -hankkeessa on kehitetty työkalu, jolla on tehty jo yli...

PK-yritysten sisälogistiikka

Teollisuuden digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia valmistavan PK-yrityksen sisälogistiikalle Sisälogistiikan kehittämisessä on valtava potentiaali, joka voi olla ratkaiseva tekijä suomalaisten yritysten kilpailukyvyn turvaamisessa. Nykytilanteen tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti toiminnan nostamista uudelle tasolle. Valmistuksen kehittämiseen ja...

Tulo- ja lähtölogistiikka

Materiaalien ja tuotteiden kulkiessa läpi yrityksen, puhutaan tulo-, sisä- ja lähtölogistiikasta. Lue sisälogistiikkaa käsittelevä laaja artikkelimme. Alla olevassa kuviossa havainnollistetaan tulo-, sisä- ja lähtölogistiikan käsitteitä. Tulologistiikka (Inbound Logistics) Tulologistiikan ensimmäinen vaihe on hankintatoimi. Tulologistiikkaan...