Kategoria: Hok

Pientavarakeruu ja automaatio

Varastoautomaatio Varastoautomaatio ei itsessään tuo mitään lisäarvoa toiminnalle, jos sillä ei saavuteta hyötyjä kuten työn tehostumista, nopeutumista tai kulujen vähentymistä. Pientavarakeruussa varastoautomaation osalta harkittavaksi tulevia potentiaalisia vaihtoehtoja ovat joko perinteisimmät paternosterit tai modernit hissi-...

Keskusvarasto

Logistiikkakeskus on tuotteiden hankinnan, varastoinnin ja jakelun yhdistävä toiminnallinen keskus. Logistiikkakeskus voi olla joko ainoastaan yhden toimijan käyttöön tarkoitettu tai se voi toimia usean eri yrityksen keskuksena hyödyntäen yhtä henkilökuntaa ja jonka kustannukset voidaan...