Kategoria: Huol

Logistiikkastrategia

Toimitusketjun hallinnassa auttaa merkittävästi logistiikkastrategia, jonka avulla toimintaa suunnitellaan ja linjataan usean vuoden aikajänteellä. Siihen kuuluu järjestelmien ja prosessien suunnittelua ja toteutusta sekä toiminnan valvontaa ja ohjausta. Logistiikkastrategian avulla tavoitellaan mahdollisimman hyvää kannattavuutta ja kustannustehokkuutta....

Logistiikan tavoitteita ja toimintamalleja

Mitä logistiikalla tavoitellaan ja millaisilla toimintatavoilla tavoitteisiin pyritään? Tiedon jakaminen logistisessa ketjussa Kilpailuedun mahdollistamiseksi tietoa on jaettava avoimesti ketjun eri osapuolten välillä. Esimerkiksi kaupan ala toimii kiinteässä yhteistyössä teollisuuden kanssa jakaen tietoa asiakaskysynnästä. Näin...

Merilaki

Eri kuljetusvälineitä koskevat säännöstöt kehittyivät aluksi toisistaan riippumatta. Kuljetusmuotojen välinen kilpailu ja yhdistettyjen kuljetusten lisääntynyt merkitys ovat johtaneet pyrkimyksiin yhtenäistää säännöstöjä. Tavoite on kuitenkin vielä kaukana. Kappaletavaran merikuljetuksia säännellään merilaissa. Suomen merilaki koskee Pohjoismaiden...

Tieto- raha ja materiaalivirrat

Seuraavassa kuviossa kuvataan logistiikan tieto-, raha- ja materiaalivirtojen kytkeytymistä toisiinsa. Tietoa, materiaaleja ja rahaa liikkuu niin asiakkailta toimittajille kuin toimittajilta asiakkaille. Toimitusketju voi olla hyvinkin pitkä, jos toimittajat tilaavat tuotteet tai raaka-aineet omilta toimittajiltaan...

Logistiikka

Logistiikka (logistics) on siten, että Lisäksi logistiikkaan kuuluu raha- ja sopimusvirtojen kulkuun liittyvä suunnittelu sekä yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten tarkastelu. Johdanto: Osion johdantoesitys (Google Slides). Englanninkielinen versio. Logistiikka-käsitteestä Logistiikkaa on harjoitettu niin kauan kuin ollut...