Kategoria: Ink

Palvelutason kehittäminen

Palvelutason kehittämisessä valikoiman laajuus ja toimitusnopeus eivät ole ainoita keinoja. Kuvio 1 havainnollistaa yrityksen seitsemän eri toiminnon vaikutusta varastoihin, asiakaspalveluun ja kustannuksiin. Taulukon alimman rivin valkoiset nuolet kertovat halutun tavoitetilan suunnan, joita ovat yritykset pyrkivät...