Kategoria: Kaup

Vastuulliset hankinnat

Hankinnoissa ensisijaisen tärkeää on ollut niiden taloudellinen kestävyys. Ilmastonmuutos sekä esimeriksi erilaiset työvoiman väärinkäyttöön liittyvät skandaalit länsimaalaisten yritysten toimitusketjuissa kehittyvissä maissa ovat kuitenkin viime aikoina nostaneet tapetille myös hankintojen ympäristö- ja sosiaalisen kestävyyden. Usein...

Riskienhallinta hankinnoissa

Islannin tulivuorenpurkaus, Japanin tsunami, Covid, Ukrainan sota – tässä vain muutamia suurimpia maailmaa ja myös toimitusketjuja kohdanneita katastrofeja viime vuosilta. Ne osoittavat sen, että hankittavien raaka-aineiden ja tuotteiden saatavuus voi yhtäkkiä joutua kovalle koetukselle....

Palveluhankinnat

Palvelujen hankintaan on perinteisesti kiinnitetty vähemmän huomiota kuin vaikkapa raaka- aineiden tai komponenttien (niin sanottujen suorien materiaalien) hankintaan. Viime aikoina kuitenkin yhä useammat yritykset ovat ulkoistaneet toimintojaan, kuten palkkakirjanpidon, IT- tuen, toimitilojen siivouksen tai...

Hankintojen kehittäminen julkissektorilla

Hankintatoimen kehittämisen avulla tuetaan julkisorganisaation hallinnon yhdenmukaisuutta. Kehitystyön seurauksena voidaan myös edistää mm. tuotteiden ja palvelujen standardisoimista sekä toimittajien ja ostolaskujen määrän vähentämistä. Ne puolestaan kehittävät tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Hankintatoimen kehittämisen haasteet ovat julkissektorilla...

Kategoriajohtaminen ja kategoriastrategia

Kuten sivulla Hankintastrategiat ja ostoportfolion avulla esitettiin, yksi ja sama toimintamalli ei sovi kaikkiin hankintoihin, sillä hankintatilanteet ovat erilaisia ja hankintakategorioissa on eroja. Kategoriastrategia vastaa kysymykseen, miten kyseistä hankintakategoriaa ja siihen liittyviä kokonaiskustannuksia (ns....

Hankintojen taloudellinen merkitys

Keskimääräisessä yrityksessä ulkopuolelta hankitut tavarat, materiaalit ja palvelut muodostavat noin 80% yrityksen kaikista kustannuksista. Tämä sisältää sekä suorat, tuotantoon liittyvät ostot ja alihankinnat, jotka tavallisesti näkyvät tuloslaskelmassa ostoina, että epäsuorat hankinnat, kuten ulkoistetut henkilöstöpalvelut,...

Tavoitteet ja vastuut

Yritykset tähtäävät kustannustehokkuuteen ja asiakkaiden hyvään palveluun ja ne ovat keskeisiä tavoitteita myös hankintatoimessa. Hankintatoimessa pyritään lisäksi toimiviin ostaja-toimittajasuhteisiin ja niiden jatkuvaan kehittämiseen. Epävarmassa nykytilanteessa riskienhallinta ja saatavuuden varmistaminen ovat korostuneet hankintatoimen prioriteeteissa. Volyymiedut...

Hankinta ja myynti

Hankinta, ostaminen ja myyminen ovat kaupankäynnin perusasioita. Nykyajan talouselämä, markkinat, yhteiskunta ja koko liiketoimintaympäristö tekevät kuitenkin ostamisesta moniulotteisempaa ja vaikeammin hallittavaa kuin menneinä vuosikymmeninä. Hankintojen merkitys yrityksen kilpailukyvylle ja taloudelliselle tulokselle on korostunut erityisesti...