Kategoria: Ker

Logistiikan mittaaminen

Logistisia toimintoja mittaamalla voidaan selvittää, miten tehokasta ja laadukasta organisaation logistiikka on. Mittareiden avulla omaa toimintaa voidaan verrata muiden yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Vertaamisen lisäksi mittareiden avulla voidaan seurata oman toiminnan kehittymistä. Mittareita käytetään...