Kategoria: Kos

Rautatiekuljetus

Rautatiet ovat tehokkaimmillaan suurten massojen säännöllisissä kuljetuksissa. Suomen kuljetusjärjestelmässä näitä rautateille parhaiten sopivia virtoja ovat raskaan metsä- ja metalliteollisuuden vientikuljetukset tuotantolaitoksilta satamiin sekä Venäjältä saapuvat ja Suomen läpi kulkevat metalli- ja kemianteollisuuden transitokuljetukset. Näiden...