Kategoria: Lind

Logistiikan laskentamallit

Logistiikkakustannukset ovat merkittävä osa yrityksen liiketoimintakustannuksia. Logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta vaihtelee muun muassa yrityksen toimialasta, koosta ja tuotantomuodosta riippuen. Liike-elämässä kilpailun kiristyminen tiukentaa edelleen kannattavuuden vaatimuksia. Kannattavuudella mitataan organisaation tuloksentekokykyä pitkällä aikajänteellä. Kannattavuutta voidaan tarkastella...

Logistiikkahenkilöstön osaaminen

Logistiikkahenkilöstön osaamiseen vaikuttavat koulutustausta, työ- kokemus, liiketoimintaosaaminen ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Henkilöstöltä edellytetään sekä monipuolisia henkilökohtaisia ominaisuuksia että liiketaloudellisia ja teknisiä taitoja. Tällaisia ovat muun muassa neuvottelu-, ongelmanratkaisu-, kustannuslaskenta- ja IT- taidot. Yksi logistiikkapäällikön työn...

Logistiikan johtaminen

Johdanto: Logistiikkaa yritysjohdolle (Google Slides).(37 dian esitys logistiikasta, sopii esimerkiksi sisäisiin koulutuksiin.) Logistiikan huomioiminen johtamisessa Yrityksen kustannusrakenteesta noin 80 % on ostettuja ulkoisia resursseja, muun muassa materiaaleja, komponentteja, ulkoistettuja toimintoja, alihankintoja, järjestelmiä, palveluita ja...

Turun satama

Turun satama on tehokas ja nykyaikainen satama, joka keskittyy matkustajaliikennettä ja jalostettujen tuotteiden rahtiliikennettä palveleviin toimintoihin. Sataman kilpailukyvyn perustana on sen sijainti Itämeren alueen merkittävimpien liikenne- ja tavaravirtojen yhtymäkohdassa. Sijaintinsa ansiosta satama on myös mukana...

Rauman satama

Lastinkäsittely Rauman satamassa lastinkäsittelystä vastaavat satamaoperaattorit alustyypeittäin/tavaralajeittain seuraavasti: Muiden palveluntarjoajien yhteystiedot löydät sataman kotisivuilta. Turvallisuus Yhdessä Rauman satama-alueen toimijat tavoittelevat asemaa Suomen turvallisimpana satamana. Tähän päästään tiiviillä yhteistyöllä ja huomioimalla kaikessa toiminnassa turvallisuusnäkökohdat. Yksi...

Porin satama

(08/2018 markkinatietoa) Porin Satama Oy muodostuu kolmen sataman kokonaisuudesta, johon kuuluu Mäntyluodon satama­alue, Tahkoluodon syväsatama­alue sekä Tahkoluodon kemikaalisatama. Olemme partneri, joka kykenee palvelemaan kaikkia Itämerellä kulkevia aluksia – aito yleissatama, jolle minkään tavaralajin käsittely...

Naantalin satama

Naantali on yksi Suomen suurimpia rahtisatamia tonnimäärällä mitaten. Hyvien varastotilojen ja monipuolisten lisäarvopalvelujen ansiosta Naantalista on kehittynyt merkittävä irtolastisatama. Naantalin satamasta on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana myös merkittävä suuryksikköliikennesatama. Irtolastitavaraa Erityisesti raakaöljyn, öljyjalosteiden...

Kokkolan satama

Kokkolan Satama on Suomen kolmanneksi suurin yleissatama, jonka liikennemäärät ovat kasvaneet voimakkaasti pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kehittämistyön ansiosta. Sataman tärkeitä menestystekijöitä ovat muun muassa asiakaslähtöinen palvelu, kilpailukykyinen hinnoittelu sekä investoinnit moderniin käsittelytekniikkaan. Kokkolan Satama on...

Kemin satama

Kemin Satama Oy Pohjoisin sijainti on merkittävä etu kuljetusten kokonaiskustannuksissa Kemin Satama Perämerellä on erinomainen vienti­ ja tuontisatama Pohjois­Kalotin teollisuudelle. Sen kautta kulkee nopea reitti Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisille alueille sekä Murmanskin alueelle...

Hangon satama

(05/2018 markkinatietoa) Hangon Satama on Suomen eteläisin satama, josta on nopea yhteys Keski-Eurooppaan, kaikkialle Suomeen ja Venäjälle. Perinteisesti Hangon Satama on erikoistunut metsäteollisuuden tuotteiden vientiin ja autojen tuontiin – nykyään eniten kasvaa kumipyöräliikenne. Hangon...