Kategoria: Poh

Hakurahtiliikenne

Merikuljetusten keskeiset toimintamuodot ovat linjaliikenne ja hakurahtiliikenne. Hakurahtiliikenteellä tarkoitetaan tavaroiden ja tuotteiden kuljettamista satunnaisten satamien välillä ilman säännönmukaista aikataulua. Rahti määräytyy yleensä vapaasti kysynnän ja tarjonnan mukaan. Muutoin rahdataan rahtaussopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Matkarahtauksessa...

Linjaliikenne

Linjaliikenteen yleiset toimintaperiaatteet Linjaliikenteessä alukset kulkevat ennalta määrätyillä reiteillä tiettyine satamineen ja ennalta ilmoitettujen aikataulujen mukaan. Osa linjaliikenteestä toimii päivittäisten aikataulujen, lyhyillä linjoilla jopa kellonaikojen, mukaan. Etenkin pitemmillä linjoilla aikataulut voivat olla myös viitteellisiä...

Merikuljetukset Suomessa

Suomen taloudellinen hyvinvointi tukeutuu suurelta osin ulkomaankauppaamme. Valtaosa Suomen ulkomaankaupan tavaravirroista kulkee meriteitse. Vuonna 2020 merikuljetusten osuus kaikista ulkomaankaupan tavarakuljetuksista oli hieman yli 83 prosenttia, mikä oli hieman vähemmän kuin vuonna 2019. Vientikuljetuksissa laivakuljetusten...

Merikuljetus

Meri on suomalaisille elintärkeä. Siksi alan elinkeinojen kilpailukykyyn ja sujuvaan liikenteeseen kannattaa satsata. Merenkulkualan merkitys yhteiskunnalle on kokoaan suurempi. Merenkulun kilpailukyky tukee Suomen kilpailukykyä: viennistä 90 prosenttia ja tuonnista 80 prosenttia liikkuu meriteitse. Johdanto:...