Brexit ja tullaus

Päivitämme tälle sivulle ajankohtaiset tiedot Brexitin vaikutuksista tullaukseen.

Brexit tilanne 22.2.2022

Euroopan Unionin ja Ison-Britannian 1.1.2021 voimaanastuneen vapaakauppasopimuksen tiedot on siirretty sivulle Tullietuussopimukset.

Unionin ja Ison-Britannian vapaakauppasopimuksen erilliskohta on Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välinen maaraja, johon ei haluta tullimuodollisuuksia jo sovitun konfliktin uudelleen alkamisen estämiseksi. Näin ollen Pohjois-Irlannin ja Ison-Britannian välinen veroraja on sopimuksessa sovittu Irlannin merelle. Tämä edellyttäisi, että Pohjois-Irlannista Isoon Britannian lähetettävät tavarat tulliselvitetään ennen niiden vapaaseen liikenteeseen luovuttamista Isoon-Britanniaan. Päivämäärällä 1.12.2021 Iso-Britannia ei kuitenkaan ole luonut tullaamisen tarvittavia järjestelmiä ja fasiliteettejä, sopimusrikkomuksesta Euroopan Unioni käynnistänee sopimusrikkomusmenettelyt Isoa-Britanniaa vastaan.

Tuontitullaukset Isoon-Britanniaan saapuvien tavaroiden osalta ovat maassa ruuhkautuneet johtuen ongelmista, joilla tuontitullausta Euroopan Unionista saapuvien tavaroiden osalta oli tarkoitus sujuvoittaa.

Pienlähetykset kolmansista maista 1.7.2021 alkaen (koskien myös Isoa-Britanniaa)

Toistaiseksi on voimassa arvoltaan enintään 220 euron arvoisten kolmansien maiden lähetysten tullittomuus ja arvonlisäverottomuus. Arvonlisäverottomuus poistuu alkaen 1.7.2021, joten tästä eteenpäin arvonlisävero on maksettava lähetyksen arvosta riippumatta. Tarkoittaa merkittävää määrää tuonitullausten kappalemäärien lisääntymistä. Pääsääntöisesti verovelvollinen ja arvon selvittämisvelvollinen on tavaran vastaanottaja. Jos mitään kauppalaskua tai vastaavaa ei ole esitettäväksi tullausarvo tulee vahvistaa ns. toissijaisten arvonmääritysmenetelmien kautta (kts. kohta Tullausarvo).

Tullauspakko koskee myös ilmaisia ja muita vastaavia lähetyksiä. Vastuu tavaraerän oikean tullausarvon ilmoittamisesta on suomalaisella maahantuojalla. Myyjän mahdollisesti kuljetusasiakirjoilla ilmoittama arvo ei sido Suomen tai EU:n tulliviranomaisia. Ahvenanmaalle Ruotsista tai muualta EU:n alueelta lähetettäville tilauslehdille on kehitetty myös helpotettu tullausmalli. Myös uusien Ahvenanmaan verorajailmoitusten antamiseen on annettu siirtymäaika 31.8.2021 saakka, jona aikana ilmoitukset voi antaa edelleen sähköisellä lomakkeella Tulliselvityspalveluun.

Jos lähetyksen arvo on enintään 150 euroa myyjä on saattanut hankkia ns. IOSS-tunnisteen, joka tarvitaan tullaustilanteessa ja silloin myyjä sisällyttää Suomen arvonlisäveron jo myyntihintaansa ja tilittää veron Suomen verottajalle. Jos myyjällä ei ole IOSS-tunnistetta tullauksen voi teettä kuljetusyrityksellä tai voit tehdä sen itse Suomen tullin Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa. IOSS = Import One-Stop Shop ). Näyttää siltä, että pahimmalta kaaokselta on vältytty eli moni ulkomainen toimija on hankkinut IOSS-tunnisteen.

EU:n ulkopuolelta tulevista posti- ja pikarahtilähetyksistä on alkaen 15.3.2021 annettava tullille turvatiedot ennen kuin tavarat lastataan lentokoneeseen.

HUOM: Kaikki Euroopan Unionin ulkopuolelta saapuvat lähetykset on tulliselvitettävä! Arvosta ja mahdollisesta lahja-statuksesta riippumatta!