Brexit ja tullaus

Päivitämme tälle sivulle ajankohtaiset tiedot Brexitin vaikutuksista tullaukseen.

Brexit tilanne 15.3.2021

Huom: Jos T-passitusmenettelyä käytetään Isoon-Britanniaan tai sen kautta kuljettamiseen on passitusyleisvakuuteen haettava muutosta Ison-Britannian osalta.

Euroopan Unionin ja Ison-Britannian 1.1.2021 voimaanastuneen vapaakauppasopimuksen tiedot on siirretty sivulle Tullietuussopimukset.

Unionin ja Ison-Britannian vapaakauppasopimuksen erilliskohta on Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välinen maaraja, johon ei haluta tullimuodollisuuksia jo sovitun konfliktin uudelleen alkamisen estämiseksi. Näin ollen Pohjois-Irlannin ja Ison-Britannian välinen veroraja on sopimuksessa sovittu Irlannin merelle. Tämä edellyttäisi, että Pohjois-Irlannista Isoon Britannian lähetettävät tavarat tulliselvitetään ennen niiden vapaaseen liikenteeseen luovuttamista Isoon-Britanniaan. Päivämäärällä 15.3.2021 Iso-Britannia ei kuitenkaan ole luonut tullaamisen tarvittavia järjestelmiä ja fasiliteettejä, sopimusrikkomuksesta Euroopan Unioni käynnistänee sopimusrikkomusmenettelyt Isoa-Britanniaa vastaan.

Pienlähetykset kolmansista maista 1.7.2021 alkaen (koskien myös Isoa-Britanniaa)

Toistaiseksi on voimassa arvoltaan enintään 220 euron arvoisten kolmansien maiden lähetysten tullittomuus ja arvonlisäverottomuus. Arvonlisäverottomuus poistuu alkaen 1.7.2021, joten tästä eteenpäin arvonlisävero on maksettava lähetyksen arvosta riippumatta. Tarkoittaa merkittävää määrää tuonitullausten kappalemäärien lisääntymistä. Pääsääntöisesti verovelvollinen ja arvon selvittämisvelvollinen on tavaran vastaanottaja. Jos mitään kauppalaskua tai vastaavaa ei ole esitettäväksi tullausarvo tulee vahvistaa ns. toissijaisten arvonmääritysmenetelmien kautta (kts. kohta Tullausarvo).

EU:n ulkopuolelta tulevista posti- ja pikarahtilähetyksistä on alkaen 15.3.2021 annettava tullille turvatiedot ennen kuin tavarat lastataan lentokoneeseen.