CASE: Leipzig-Halle Airport

Leipzig-Halleson kehittynyt kovalla vauhdilla itäisen Saksan rahtilentoliikenteen solmukohdaksi, ja on jo toiseksi suurin volyymiltään Frankfurt Am Mainin jälkeen. Lentoaseman välittömässä yhteydessä on myös logistiikka-alue GVZ Radeberg, ja nämä kaksi aluetta vaikuttanevat vahvasti toisiinsa. Leipzig-Hallen lentoasema on sekä taloudellisen että logistisen kehityksen moottori koko alueelle. Sen kehitys on ollut valtavan nopeaa viimeisen 20 vuoden aikana. Se on liitetty tiivisti osavaltion halki kulkeviin moottori- ja rautateihin. Rautateitse tapahtuu sekä matkustaja- että tavaraliikennettä. Lentoaseman terminaalista pääsee suoraan rautatieasemalle, jossa henkilöjunat liikennöivät. Lentoasemalle on valmistumassa myös oma tavaraliikenteen rahtiterminaali LH:n ja Frankfurtin välillä liikennöivälle tavarajunalle.

Alla olevassa aluekartassa näkyy kentän kaksi rinnakkaista kiitorataa, jotka tuovat sille riittävän kapasiteetin myös tulevien vuosien kasvulle. Kokonaispinta-ala on 14,2km2, ja laajennusalueiden kanssa 24,2km2. Lentoasemaa ympäröivällä aidalla on pituutta 42km eli vain kaksi kilometriä vähemmän kuin Berliinissä. GVZ Radeberg sijoittuu lentoaseman yhteyteen, ja sen alueet alkavat kuvan oikeasta yläkulmasta.

Ilmakuva LH:n lentoasema-alueesta keskeisine kulkuväylineen.

Lentoaseman vastaavaa organisaatio LH Airport työllistää vajaa 400 henkeä. LH Airportin taustalla on Mitteldeutsche Airport Holding -yhtiö, jonka puolestaa omistaa alueen osavaltiot ja Leipzigin, Hallen ja Dresdenin kaupungit. Saman holding-yhtiön piiriin kuuluu myös matkatavaroita käsittelevä yritys. Materiaalivirran ohella palveluun kuuluu myös tarvittavien dokumenttien tekeminen ja ylläpito sekä tullaus- ja jäljitettävyysratkaisut.

Lentoonlähdöistä kaksi kolmasosaa on rahtilentoja, mutta liikevaihdosta puolet tulee silti matkustajaliikenteestä, joka maksaa suhteellisesti suurempia palvelumaksuja kuin rahtiyhtiöt. Suurin toimija on kansainvälisen lentorahtihubinsa Leipzigiin tuonut DHL, joka tekee käsittely- ja maapalvelut itse, ja siksi se hinnoitellaan eri tavalla kuin perinteinen vaihtoehto, jossa lentoasemapalveluyhtiö tarjoaa tämän työn liikennettä harjoittaville.