CASE: Leipzig Radeberg

Leipzig-Hallen alueella toimii Saksojen yhdistymisen jälkeen kehittynyt Radebergin logistiikkakeskus (GVZ Leipzig Radeberg). Se on paikallisesti ja osavaltiotasolla merkittävä solmukohta, ja se kattaa nykyisin peräti 690 ha:n pinta-alan vaikkakin lähti liikkeelle vain 13ha:n alueesta v. 1993. Ensimmäisenä keskukseen sijoittui tuolloin Deutsche Post, ja nykyisin siellä on jo 100 yritystä mukaan lukien useita pk-toimijoita. Alunperin painopiste oli elintarvikkeiden jakelussa, joka näkyi edelleenkin alueella. Erityistä painoarvoa on annettu myös kukkia ja puutarhatuotteita välittäville yrityksille, joita siellä toimi edelleenkin. Leipzig-Hallen alueella, Saksi-Anhaltin osavaltiossa, on myös merkittävä kemian ja muoviteollisuuden klusteri, jota Radeberg palvelee.

GVZ Radebergin välittömässä läheisyydessä on Leipzig-Hallen lentoasema, josta on nopeasti muodostunut kansainvälisen lentorahtiliikenteen solmupiste, ja tämä näkyy niin lentoaseman yhteyteen syntyneissä logistiikkapalveluissa kuin Radebergin logistiikkakeskuksen kehittymisessä. Alla olevassa kartassa on nimetty ja luokiteltu suuria saksalaisia logistiikkakeskuksia eri kokoluokkien mukaisiin kategorioihin, ja Leipzig on siinä selkeästi esillä oman alueensa keskuksena. Logistiikkakeskusta kuvaavan pallon koko esittää keskittymän kokoa ja kehittymisastetta, ja tässä näkyvät Saksan suurimmat logistiikkakeskukset Bremen, Nürnberg sekä Berlin-Süd ja Leipzig-Halle ovat sijoittuneet korkealle myös liitteessä kaksi olevassa eurooppalaisten logistiikkakeskusten rankingissa.

Saksalaisia logistiikkakeskusalueita suuruusluokittain kuvattuna.

Radeberg tarjoaa työpaikan tällä hetkellä noin 3500 työntekijälle, ja osaavan työvoiman saatavuus hyvien liikenneyhteyksien ja toimivan infrastruktuurin ohella vaikuttaa olleen merkittävä päätöksentekokriteeri alueelle sijoittumisessa monelle yritykselle. Kaksoiskaupungissa ja sen lähiympäristössä asuu noin miljoona asukasta, joista hieman yli puolet sijoittuu Leipzigin keskustan lähimaastoon, ja kaupungissa on monipuolista korkeakoulutusta lukuisien yliopistojen ja muiden oppilaitosten toimesta, joten osaavasta työvoimasta ei pitäisi päästä syntymään pulaa, ja palkkatasot ovat vielä kohtuullisia mm. edullisten asumiskustannusten ja ehkä vielä osin myös Itä-Saksan aikojen ansiosta. Alla olevassa kartassa näkyy Leipzig-Hallen alueen keskustaajamat sekä pääliikeenneväylät. Niin GVZ Radeberg kuin omana casenaan esiteltävä lentoasema-aluekin sijoittuvat näiden kaupunkien välille suurten liikenneväylien risteykseen.

Radebergissä oli paljon erilaisia yrityksiä, vaikka siellä oli toki paljon tuttuja logistiikkatoimijoita. Yleiskuvaa alueesta ja toimijoista voi katsastaa alla olevasta kartasta. Alueella oli myös trukkien myyntiä, erilaisia kiinteistöpalveluita jne. Radebergiä hallinnoiva kehitysyhtiö (LBBW GVZ Entwicklungsgesellschaft Leipzig mbH) on tehnyt koko aluetta koskevan Master Planin ja se hankkii soveltuvat maa-alueet hallintaansa kehityskohteiksi. Se huolehtii niihin kaikki tarvittavat liittymät (tiestö, teleliikenne, jätehuolto, vesi, sähkö, kaasu), ja myy tontit tämän jälkeen täysin valmiina rakennettavaksi asiakasyritykselle, ja näissä kohteissa ei yleensä ole välikäsiä toteuttajina tai vuokraajina. Rakennuskelpoisten tonttien hinnat liittymineen olivat 45-65 euron luokkaa neliömetriltä. Konsepti vaikutti tältä osin samankaltaiselta kuin Groβbeerenissäkin: kaikki tarvittavat liittymät tulevat mukana. Kehitysyhtiö tarjoaa alueella myös muita palveluita, kuten siellä olevat toimijat myös toisilleen, mutta niiden käyttö on vapaaehtoista.

Radebergin alueen karttaa toimijoineen.