Keskusvarasto

Logistiikkakeskus on tuotteiden hankinnan, varastoinnin ja jakelun yhdistävä toiminnallinen keskus. Logistiikkakeskus voi olla joko ainoastaan yhden toimijan käyttöön tarkoitettu tai se voi toimia usean eri yrityksen keskuksena hyödyntäen yhtä henkilökuntaa ja jonka kustannukset voidaan jakaa eri toimijoiden kesken suhteutettuna käytettyjen varastopaikkojen sekä tapahtumien suhteen.

Suunniteltaessa toimivaa ja pitkäikäistä logistiikkakeskusta pitää ensimmäisenä lähteä tutkimaan jo olemassa olevaa nimikkeistöä ja sen rakennetta sekä jo olemassa olevia toimintamalleja. Sen jälkeen voi lähteä visioimaan, miltä tulevaisuus näyttää ja mitä se saattaa tuoda eteen. Samalla pitää myös kyseenalaistaa vanhat toimintamallit ja arvioida mitkä niistä ovat turhia ja lisäarvoa tuottamattomia. Tämän jälkeen voi aloittaa suunnittelun mahdollisista ratkaisuista, laskemaan niiden kannattavuutta ja takaisinmaksuaikaa ja toteutuskelpoisuutta.

Nimikkeistö tarkoittaa nimikkeitä, joita logistiikkakeskuksessa tullaan varastoimaan tai toimittamaan.

Nimikkeistö saattaa koostua jopa kymmenistä tuhansista erilaisista tuotteista sisältäen fyysisiltä mitoiltaan ja menekeiltään huomattavastikin toisistaan poikkeavia tuotteita

Logistiikkakeskuksen haasteena on usein pystyä ratkomaan toimituksissa olevia eroja asiakkaiden toiveiden ja vaatimusten perusteella. Logistiikkakeskuksella saattaa olla omia jakelupisteitä, joiden kanssa toimitaan eri tavalla kuin ulkoisten asiakkaiden kanssa. Logistiikkakeskuksen investoinnin takaisinmaksuaikaan on sisällytettävä myös arvioita ja todennäköisyyksiä yrityksen kehittymisestä sekä mahdollisista talouden käänteistä kuten taantumista. Takaisinmaksuajan määrittäminen vaatii yrityksen johdon näkemystä tulevaisuudesta. Menneisyyttä ja nykyhetkeä pystyy käyttämään hieman tukena takaisinmaksuaikaa määritettäessä, mutta toiminnalliset muutokset lisäävät käytännössä oman muuttujan takaisinmaksuajan laskelmiin ja yleisimmin positiivisessa muodossa takaisinmaksuaikaa lyhentäen.

Logistiikkakeskuksen kannattavuus määritellään yrityksen johdossa. Taloudellinen kannattavuus on yksi osa logistiikkakeskuksen kannattavuutta. Muita tekijöitä voivat olla muun muassa palveluasteen nostaminen, kokonaistoiminnan yksinkertaistaminen ja tehostaminen sekä palvelun nopeuttaminen.