Pientavarakeruu ja automaatio

Varastoautomaatio

Varastoautomaatio ei itsessään tuo mitään lisäarvoa toiminnalle, jos sillä ei saavuteta hyötyjä kuten työn tehostumista, nopeutumista tai kulujen vähentymistä. Pientavarakeruussa varastoautomaation osalta harkittavaksi tulevia potentiaalisia vaihtoehtoja ovat joko perinteisimmät paternosterit tai modernit hissi- ja hyllystöhissiratkaisut.

Mikä on oikea ratkaisu varastoautomaatiolle? Yleistä ratkaisua siihen ei ole, vaan jokaisessa tapauksessa pitää analysoida erikseen automaation piiriin tuotavat tuotteet, kerättävät määrät, keräilyyn varattu aika, kiinteistön soveltuvuus eri ratkaisuille, sekä verrattava edellisiä perinteisiin menetelmiin ja tutkittava takaisinmaksuaikaa järjestelmälle sekä otettava huomioon tulevaisuudessa eteen tulevat haasteet ja mahdollisuudet. Yleisimmin varastoautomaatio tulee olemaan yksi osa monitahoisempaa ratkaisua ja sen pitää linkittyä tehokkaasti perinteisiin ratkaisuihin kuten lava- tai kollikeräilyyn.

Paternoster – varastoautomaatioratkaisu

Paternosterit, eli vertikaalikarusellit ovat varastoautomaatteja, joiden sisällä olevat varastohyllyt pyörivät pystylinjassa. Ne ovat yleisesti kustannuksellisesti edullisin varasto- automaattiratkaisu. Paternostereissa rajoittavina tekijöinä on yleensä niiden hitaus perättäisten kerättävien tuotteiden osuessa eri puolille kierrosta.

Hissityyppinen varastoautomaatti

Hissityyppiset varastoautomaatit tuovat kerättävät tuotteet keräilijälle kerättäväksi tasoilla erilliselle käyttöaukolle. Taso on automaatissa säilytettävä pelti, jossa tuotteita säilytetään esimerkiksi erikokoisissa ottolaatikoissa.

Laajemmat hyllystöhissi- ja Mini Load -tyyppiset ratkaisut ovat sellaisia, joissa tuotteet tuodaan hissillä hyllystä keräilijän luokse laatikossaan. Laatikko tai standardipakkaus palautetaan takaisin varastoitavaksi. Edellä mainittuihin työvaiheisiin voidaan yhdistää robotiikkaa ja täysautomaattista keräilyä.

Hissityppisten varastoautomaattien hyöty on nopeus. Hissi voi tehdä työtä samaan aikaan toiselle tasolle, kun toinen taso on käyttöaukossa ja tuoda seuraavan tason edellisen päälle tasojen ollessa riittävän matalia. Etuna edellisissä on muunneltavuus sekä niiden rakentaminen mm. monesta eri kerroksesta käytettäväksi esim. monikerroksisissa sairaaloissa. Lisäksi etuna on automaattien joustava lisääminen, minkä ansiosta kapasiteetin kasvattaminen on helpompaa kuin monimutkaisemmissa automaattivarastoissa. Tarvittaessa useampia varastoautomaatteja edellyttää niiden tehokas toiminta tueksi myös kuljetinrataratkaisuja ohjauslogiikkoineen.

Hyllystöhissi – varastoautomaatioratkaisu

Hyllystöhissiratkaisuissa saavutettu teho per käyttäjä nousee usein korkeammaksi kuin paternoster- tai hissiratkaisuissa. Samalla usein myös perustamiskustannukset nousevat ja sen johdosta takaisinmaksuaika pitenee. Laajennettavuus ja modifiointi ovat usein hankalampia kuin perinteisemmissä ratkaisuissa.