Satamatyypit

Riippuen satamassa käyvistä laivoista ja käsiteltävästä lastista ovat satamat hyvin erityyppisiä. Ro-ro-alukset vaativat usein ns. peräporttipaikkoja, kun taas muut, kuten irtolasti- ja konttialukset, kiinnittyvät laituriin kyljestään. Matkustajasatamat vaativat matkustajille terminaaleja ja suojattua yhteyttä terminaalin ja laivan välillä.

Satamissa tai niiden välittömässä läheisyydessä voi olla suuria varastoja tuotteille ja jopa erilaisia tuotantolaitoksia, joille hyvät merikuljetusyhteydet ovat tärkeitä. Toisaalta ro-ro-satamat voivat olla vain ”laiturinpätkiä”, joilta laivasta saapuvat rekat ajavat suoraan satamasta ulos. Vaarallisia lasteja käsittelevissä satamissa on omat alueensa vaarallisten aineiden säilytykselle erillään muista lasteista ja erillisellä mahdollisen sammutusveden puhdistusjärjestelmällä varustettuna.