Huoltovarmuus ja logistiikka

Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömän kriittisen tuotannon, palvelujen ja infrastruktuurin turvaamista vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Lue lisää aiheesta huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilta: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/, jossa erityisesti logistiikan kannalta oleelliset kohdat: