Vihreä logistiikka

Vihreä logistiikka ottaa huomioon kestävän kehityksen. Vihreä logistiikka kuvaa ympäristömyönteistä ajattelua ja sillä tarkoitetaan yleisesti kuljetusketjun muuttamista mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaksi.

Mitä on kestävä kehitys, kulutus ja tuotanto?

 • Ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys
 • Kestävä kulutus ja tuotanto

Ekotehokkuus

 • Ekotehokkuuden kartoittaminen
 • Elinkaariajattelu
 • Tunnuslukuja

Ekologisuuden mittaaminen

 • Tuotannon, jakelun ja kulutuksen kannalta
 • Kuljetuksen päästöt
 • Logistiikan energiatehokkuuden mittaaminen

Logistinen ekotase pyrkii mittaamaan logistisen ketjun ympäristövaikutukset raaka-aineista, hankinnasta ja tuotannosta, jakeluun, kulutukseen ja paluulogistiikkaan. Logistiikan energiatehokkuutta voi mitata myös kumulatiivisella energiankulutuksella, kuljetusintensiteetin ja kuljetusjalanjäljen avulla sekä välillisillä mittareilla.

Kolme tärkeää osaa vihreässä logistiikassa:

Vihreän logistiikan kolme tärkeää osaa

Yritykset voivat vaikuttaa toiminnallaan jo perusasioihin ja kehittää edelleen ympäristöystävällisempiä palveluja ja tuotteita. Esimerkiksi:

 • panostamalla paperittomaan tiedonkulkuun ja laskutukseen siirtymällä sähköiseen tiedonvälitykseen sähköpostin, skannauksen ja internetin välityksellä
 • kierrätyksellä ja lajittelulla, vähentämällä sähkönkulutusta kaikilla tasoilla
 • vähentämällä toiminnastaan ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta ottamalla huomioon ympäristönäkökohdat koulutustoiminnassa
 • huomioimalla ympäristövaikutuksia suunniteltaessa ja tehtäessä investointeja
 • kehittämällä uudelleenkäyttö- ja jätteenkäsittelyjärjestelmiä
 • lajittelemalla asianmukaisesti poistettavia materiaaleja ja tarvikkeita
 • kouluttamalla henkilökuntaa esim. vaarallisten aineiden kuljetuksissa