Mitä logistiikka on?

Vastaa alla oleviin kysymyksiin. Monivalintakysymyksissä valitse mielestäsi kaikki oikeat vastaukset.