LCCS – Baltian maat

Baltian maat ovat tarjonneet suomalaisyrityksille monenlaisia mahdollisuuksia liiketoiminnan harjoittamiseen. Erityisesti Viron ennakoidaan kasvavan merkittäväksi logistiseksi keskukseksi tulevaisuudessa.

Baltiassa kansantaloudet ovat kasvaneet voimakkaasti, joten ne tarjoavat kasvavat markkinat vähittäiskaupalle ja paikalliselle valmistukselle. Samanaikaisesti tuotantokustannukset ovat pysyneet varsin alhaisina, joten Baltiassa voidaan tuottaa työvoimavaltaisia tuotteita globaaleillekin markkinoille. Eduista huolimatta monet suomalaiset yritykset kuitenkin arvioivat nousevien työvoimakustannusten vaarantavan tuotannon jatkumisen Baltiassa. Baltian maiden tuotannollinen rooli voikin muuttua logistiikkaa palvelevaksi toiminnaksi eli Baltian maista muodostuu logistisia keskuksia.

Baltian toimintojen painoarvo on kasvanut myös suomalaisten vähittäiskaupan yritysten liiketoiminnassa. Suomalaisilla vähittäiskauppiailla on ollut merkittävä osuus kaupan ketjuuntumiskehitykseen Baltiassa ja erityisesti Virossa.