LCCS – Venäjä

Venäjällä on alue- ja asiakaskohtaisia eroja muiden muassa toimitustäsmällisyydessä ja kauppasopimusten maksuehdoissa.

Liikenneinfrastruktuuri vaihtelee alueittain. Kuljetusmäärät lisääntyvät, mutta suurkaupunkien ulkopuolella liikkuvat varsin ohuet tavaravirrat.

Venäläiset yleensä arvostavat logistiikassa toimitustäsmällisyyttä ja nopeutta. Tullauksen on todettu usein olevan raskasta ja toisinaan siitä myös aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia: Jos tullissa aukaistaan esimerkiksi kyniä sisältävät laatikot, tuotteet eivät siitä mene pilalle, mutta sitä vastoin pilaantuvien tuotteiden pakkausten avaaminen saattaa tehdä ne käyttökelvottomiksi. Tähän on tärkeä varautua, kun ulkomaankaupan kustannuksia arvioidaan.

Suomen ja Venäjän välistä kauppaa harjoittaville tahoille on arkipäivää pysyä selvillä maiden välisestä rajaliikenteestä. Rajaliikennetilannetta seuraa muun muassa Väylä, joka päivittää tilanteen internetsivuillaan.