CIP Carriage and Insurance Paid to

HUOM! Uudistunut toimituslausekekokoelma Incoterms 2020 astui voimaan 1.1.2020.

Carriage and Insurance Paid to (named place of destination) Incoterms 2010
Kuljetus ja vakuutus maksettuina (nimetty määräpaikka ) Incoterms 2010

  • Myyjä toimittaa tavaran ostajalle, kun hän luovuttaa sen nimeämälleen rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla sovittuna toimitusaikana.
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen.
  • Myyjä tekee kuljetussopimuksen ja maksaa rahdin sovittuun määräpaikkaan.
  • Myyjä vakuutta tavaran ostajan puolesta kuljetuksen aikaisten vahinkojen varalta.
  • Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.
  • Ostaja vastaanottaa toimituksen myyjältä, kun myyjä luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle.
  • Ostaja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta määräpaikalla.
  • Ostaja maksaa kustannukset lukuunottamatta rahtia ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut sen.
  • Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.
CIP-havainnekuva
Carriage and Insurance Paid to (named place of destination) Incoterms 2010

Toimituslauseke on samankaltainen kuin CPT sillä erotuksella, että myyjä vakuuttaa tavaran ostajan puolesta kuljetusvahinkojen varalta.

CIP kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle luovuttaessaan sen rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla. CIP-lausekkeessa on kaksi kriittistä pistettä. Ne ovat toimituspaikka ja määräpaikka. Myyjä solmii kuljetussopimuksen valitsemansa rahdinkuljettajan kanssa lähtöpaikalta toimituslausekkeessa mainittuun määräpaikkaan ja maksaa hänelle rahdin sovittuun päämäärään. Toimitus myyjältä ostajalle tapahtuu lähtöpaikalla silloin, kun myyjä luovuttaa tavaran nimeämälleen rahdinkuljettajalle.

Ostaja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta toimituslausekkeen yhteydessä mainitulla määräpaikalla, josta myyjä ja ostaja olivat sopineet.

Myyjä maksaa rahdin. Ostaja vastaa kaikista toimituksen jälkeisistä kustannuksista lukuunottamatta rahtia. Purkauskustannukset määräpaikalla kuuluvat ostajan maksettaviksi, elleivät ne sisälly myyjän tekemään kuljetussopimukseen, jolloin myyjä maksaa ne.

Toimitus myyjältä ostajalle on samankaltainen kuin FCA:ssa sillä erolla, että CIP:n mukaan myyjä tekee kuljetussopimuksen. Myyjä voi toimittaa tavaran rahdinkuljettajalle, joko myyjän toimitiloissa tai muussa paikassa, esimerkiksi rahdinkuljettajan terminaalissa.

Rahdinkuljettajan sopimuskumppanina on myyjä. Rahdinkuljettajan sopimus myyjän kanssa kattaa kuljetuksen lähtöpaikalta eli toimituspaikalta määräpaikkaan.

Riski siirtyy myyjältä ostajalle toimitushetkellä. Koska toimituksen jälkeinen riski on ostajalla, hän esittää korvausvaatimuksen mahdollisista kuljetuksen aikaisista vaurioista tai tavaran tuhoutumisesta myyjän osoittamalle vakuutusyhtölle. Se esittä vaatimuksen edelleen regressinä rahdinkuljettajalle.

Riski myöhästymisestä ei kuulu tavanomaisen tavaravakuutuksen piiriin, joten siitä korvausvaatimuksen esittää ostaja.

Myyjä vakuuttaa tavaran kustannuksellaan ostajan puolesta hyvämaineisessa yhtiössä toimituspaikalta määräpaikalle. Vakuutus kattaa tavaran tuhoutumisen, vahingoittumisen jai yhteishaverin. Vakuutus on otettava vähintään minimiehdoin. Käytännössä vakuutus on useimmiten otettu mahdollisimman laajoin ehdoin. Vakuutusarvo on tavaran CIP-arvo+10%. Myyjän tulee antaa ostajalle näyttö vakuutuksen ottamisesta.

Myyjä vastaa vientimuodollisuuksista ja niiden kustannuksista. Tuontimuodollisuudet ja mahdollisten läpikulkumaiden muodollisuudet kuuuluvat ostajalle.

CIP:ssä mainittu paikka on määräpaikka, jossa ostaja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta. Se ei ole toimituspaikka.

Myyjä ja ostaja voivat sopia määräpaikan ohella myös toimituspaikasta, vaikka se onkin harvinaista. Toimituspaikan mainitseminen kauppasopimuksessa osoittaa, että ostaja on tietoinen omasta vastuustaan.

CPT on erityisesti konttiliikenteeseen sopiva toimituslauseke. Kontin perusluonteeseen kuuluu toimitus lähtöpaikalta määräpaikkaan. Kontin luovutus rahdinkuljettajalle tai sen vastaanotto rahdinkuljettajalta voi tapahtua missä vain ja käytettävä kuljetusmuoto voi samoin vaihdella. Myyjä toimittaa tavaran ostajalle, kun rahdinkuljettaja vastaanottaa kontin.