Lukijoillemme

Tämän jo kymmenen vuotta ylläpidetyn sivuston satojentuhansien vuosittaisten käyttäjien määrä kannustaa meitä tulevaisuudessakin jatkamaan käytännönläheisten logistiikan perustietojen välittämistä vapaasti kaikkien käyttöön.

Logistiikan Maailman ylläpitäjä Reijo Rautauoman säätiö sr on päättänyt vuoden 2024 aikana panostaa merkittävästi sivuston kehitykseen yritys- ja opetusmaailmasta saatujen kehitysehdotusten mukaisesti.

Verkkosivusto kattaa alan keskeiset toiminnot. Sisältöä tuotetaan, kehitetään ja päivitetään jatkuvasti yhteistyössä alan ammattilaisten, asiantuntijoiden ja käyttäjien kanssa. Lopputuloksesta hyötyvät niin yritykset, oppilaitokset, yhteisöt ja kouluttajat.

Viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisia koronaviruksen vaikutusten vuoksi. On kuitenkin ollut rauhoittavaa huomata, että logistiikka-ala on hoitanut tehtävänsä ja yhteiskunta on pysynyt toiminnassa. Tästä kiitos alan työntekijöille, yrittäjille ja opettajille, jotka poikkeusoloissa kouluttavat uusia osaajia työelämään.

Sivusto on jo monessa alasta kiinnostuneen laitteessa suosikkien joukossa. Säätiö on linjannut tämän myös jatkossa hankkeeksi johon panostetaan. Olemme valmiit kaikkien toimijoiden kanssa yhdessä kehittämään logistiikan osaamista Suomessa.

Kiitämme kaikkia mukana olleita ja jatketaan tehokkaasti ja määrätietoisesti yhdessä.
Reijo Rautauoman säätiö sr