Tullimenettelyyn asettaminen

Kolmansista maista saapuneista tavaroista on annettava viimeistään saapumista seuravana arkipäivänä tullille yleisilmoitus. Tällaisena ilmoituksena käytetään yleensä kuljetusyhtiön lastilistaa tai rahtikirjaa ja yleensä sen jättää tulopaikan tulliviranomaiselle rahdinkuljettaja. Tavara on tullin valvonnassa, kunnes se asetetaan tullimenettelyyn.

Tullimenettelyyn tavara on asetettava 90 päivän kuluessa väliaikaisen varastoinnin yleisilmoituksen antamisesta.

Mikäli tavaraa ei säädetyn ajan kuluessa aseteta tullimenettelyyn, tulee tulliviranomaisten ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin tavaran haltuun ottamiseksi tai hävittämiseksi. Tulliviranomainen voi erityisistä syistä anomuksen perusteella pidentää tullimenettelyyn asettamisen määräaikaa.

Käytännössä tavaran säilyttäminen maksimiajan satamassa tai väliaikaisessa varastossa ei välttämättä ole edullista, koska varastointikustannukset ovat keskimäärin korkeita. Mikäli tuontitullaaminen luovuttamalla tavara välittömästi vapaaseen liikkeeseen ei jostain syystä ole mahdollista, kannattaa tavaraa siirtää tullivarastointimenettelyyn asettamisen kautta tullivarastoon tai jos tämäkään ei ole mahdollista, siirtää tavara vapaavarastoon tai -satamaan.