Varoituslipukkeet

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa käytettäviä varoituslipukkeita selityksineen:

Huom. 1-luokan lipukkeissa:
1) = luokkanumero ja yhteensopivuuskirjain, 2) = yhteensopivuuskirjain.

Luokat/lipukenumerot:
1 Räjähteet
2 Kaasut
3 Palavat nesteet
4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet
4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet
4.3 Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja
5.1 Sytyttävästi vaikuttavat eli hapettavat aineet
5.2 Orgaaniset peroksidit
6.1 Myrkylliset aineet
6.2 Tartuntavaaralliset aineet
7 Radioaktiiviset aineet
8 Syövyttävät aineet
9 Muut vaaralliset aineet ja esineet
9A Litiumakut